Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Samverkansträff mellan organisationer i kommunen för att stärka arbetet med integration

Publicerad: klockan

Den 9 mars ordnar vi tillsammans med Rädda Barnen en samverkansträff där organisationer i kommunen är inbjudna för att skapa en Götenemodell för att engagera flyktingarna själva i integrationsarbetet.

Vi är övertygade om att alla lokala krafter behövs för att vi ska kunna skapa ett så bra flyktingmottagande och integration som möjligt, på både kort och lång sikt. Vi tror också att det är viktigt att engagera flyktingarna själva i det integrationsarbetet.

För att ta tillvara på andras erfarenheter och kunskaper och utifrån det kunna skapa något som passar för Götene har vi för en eftermiddag bjutit hit Rädda Barnen för att berätta om konceptet Support group. Till mötet har vi bjudit in representanter från föreningslivet, frivilliga, kommunens olika verksamheter, polisen, de som äger och driver asylboenden i kommunen, sjukvården, Migrationsverket, med flera.

Support group bygger på samarbete mellan kommun, entreprenörer och Migrationsverket med stöttning av frivilliga för att migranterna själva ska kunna aktivera sig. Under eftermiddagen kommer därför en workshop att hållas med deltagarna i syfte att skapa grunden till en modell som kan fungera i Götene. Innan dagen avslutas är förhoppningen att vi tillsammans ska ha bestämt hur vi går vidare.

Support group - ett sätt för flyktingarna att själva engageras i sin integration

"Vi behöver ingen barnvakt!", det var flyktingarna på Restad gårds budskap till Ulla Knutsson, integrationsstrateg på Götene kommun, under ett studiebesök. På Restad gård i Vänersborg driver de asylsökande själva sin vardag utifrån sina kompetenser och intressen genom något som kallas Support group. De anser att de själva har kompetensen och kraften att göra saker, bara de får chansen och lite hjälp och stöttning på vägen från civilsamhället.

En av de asylsökande på Restad gård såg att människor blev inaktiva och handlingsförlamade i väntan på svar på deras asylärende från Migrationsverket. Det skapade frustration och besvikelse till Sverige och framtidstron försvann. Därför drog Adnan Abdul Ggani igång arbetet med Support group. Det blev ett lyckat koncept och han är idag anställd av Rädda Barnen.

Kontaktperson

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer, kontakta:

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
E-post: ulla.knutsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 22

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!