Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Inbjudan till en utbildningskväll i "vardagliga kulturmöten" - 6 april

Publicerad: klockan

Onsdagen den 6 april kommer Religionsvetarna till Lundsbrunns bygdegård för en utbildningskväll med tema vardagliga kulturmöten. Kvällen innehåller en introduktion till religion och islam, vi tittar närmare på normer, koder och kommunikation i kulturmöten i vardagen och vi genomför en workshop där deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper. Begränsat antal platser.

Religionsvetarna är ett företag med fokus på humanistisk religionsvetenskap. De genomför utbildningar och föreläsningar om religion, migration och kulturmöten. Utbildningskvällen innehåller tre delar.

1. Introduktion till religion och islam

Vi problematiserar typiska uppfattningar om vad religion är och kan vara, samt vad som är viktigt att tänka på när man närmar sig religiösa människor med bakgrund utanför Europa. Vi exemplifierar detta genom att ge en kortfattad introduktion till islam utifrån några viktiga berättelser och grundläggande traditioner.

2. Kulturmöten i vardagen: normer, koder och kommunikation

Vi belyser kulturmöten utifrån vardagens problem, utmaningar och möjligheter. Vad kan en ”svensk” kultur innebära, och vilka problem kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vi exemplifierar med olikheter när det gäller uppfostran, könsnormer, med mera. Vad händer när en kulturs informella normer – ”självklara” normer och beteendemönster inlärda på en låg medvetandenivå – krockar med en annan kultur?

3. Workshop och dialog

I workshopen får deltagare praktiskt tillämpa sina kunskaper. Syftet är att utifrån några konkreta övningar stärka kompetens, kommunikationsfärdigheter, såväl som inlevelse och förståelse, i mötet med människor från olika religiösa och kulturella bakgrunder.

Tid och plats

Onsdagen den 6 april, klockan 18.00-21.30
Lundsbrunns bygdegård 

Utbildningskvällen är kostnadsfri.

Anmälan

Vid detta kurstillfälle kan högst 50 personer delta. Anmäl om du vill delta till:

Medborgarkontoret
Telefon: 0511-38 60 01

Välkommen!

Arrangörer

Utbildningskvällen arrangeras av Götene kommun tillsammans med Samhällsföreningen i Lundsbrunn.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!