Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Frågor och svar från informationsmötet om flyktingboendet i Lundsbrunn

Publicerad: klockan
Updaterad 06 november klockan 17.09: Frågaor om personal och utbildning tillagt.

Under informationsmötet den 4 november om flyktingboendet i Lundsbrunn ställdes många frågor. Här finns en sammanställning av en hel del av dem med tillhörande svar.

På Migrationsverkets frågor och svarsida får du svar på många vanliga frågor om flyktingar, asylsökande och flyktingboenden (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en fråga som inte ges svar på här får du gärna ställa din fråga till oss så besvarar vi den så snart som möjligt.

E-post: gotene.kommun@gotene.se
Facebook: www.facebook.com/gotene
Telefon: 0511-38 60 01
Kontaktformulär

Vem bestämmer att vi ska ta emot flyktingar?

Sverige och många andra länder har skrivit under FN-konventionen som ger möjlighet för människor som flyr att söka skydd och pröva sin rätt till asyl. Det är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Migrationsverket har till uppdrag av riksdagen att anordna boende till alla asylsökande. Det gör de genom att upphandla anläggningar som privata entreprenörer erbjuder Migrationsverket. Kommunen har ingen påverkan på Migrationsverkets beslut om att öppna asylboenden inom kommunens geografiska område.

Vad är kommunens ansvar för flyktingboenden och flyktingar?

Kommunen ansvarar för skolgång och allmän barnomsorg (15 timmar i veckan) för flyktingbarnen. Kommunen får statliga bidrag för detta.

Vad kostar flyktingboendena kommunen?

Kommunen får statliga bidrag för skola och barnomsorg för flyktingbarnen.

Har ortsborna inget att säga till om innan ett flyktingboende öppnas?

Migrationsverket har till uppdrag av riksdagen att anordna boende till alla asylsökande. Det gör de genom att upphandla anläggningar som privata entreprenörer erbjuder Migrationsverket. Kommunen har ingen påverkan på Migrationsverkets beslut om att öppna asylboenden inom kommunens geografiska område och inte heller de boende i området där anläggningen är belägen. Det är samma för alla kommuner i Sverige.

Hur många kommer, hur många är barn och var kommer de ifrån?

Det vet vi inte än eftersom de som kommer att bo på flyktingboendet i Lundsbrunn troligtvis befinner sig på flykt någonstans i Europa just nu. De flesta flyktingar som kommer till Sverige just nu kommer från Syrien, Afghanistan och Irak men även från Eritrea och Somalia.

Vem lär flyktingarna våra lagar och regler?

När de blir registrerade som asylsökande får de ett informationspaket från Migrationsverket om hur det är att leva i Sverige. Personal på boendena hjälper till att informera om hur olika saker fungerar i Sverige. Men det är också viktigt att frivilligorganisationer och privatpersoner hjälper till att stötta och vägleda flyktingarna. 

Kommer flyktingarna med sjukdomar som smittar?

Nej. Bland de flyktingar som kommer hit förekommer samma sjukdomar som är vanliga i Sverige, såsom astma, diabetes och hepatit B. De smittar inte och det finns ingen anledning att oroa sig för andra typer av sjukdomar. Däremot är de som kommer nu mer illa däran vad det gäller exempelvis uttorkning. Det finns därför heller ingen anledning att vaccinera sig eller sina barn på grund av flyktingsituationen.

Vilket krav har kommunen på sig att ta emot flyktingar?

Kommunen har ett ansvar att ordna boende för de flyktingar som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och som har blivit anvisade till kommunen av Migrationsverket. Kommunen ansvarar också för de ensamkommande flyktingbarn som anvisats till kommunen. Kommunen ansvarar för omsorg och boende samt skolgång. När det gäller boenden för asylsökande flyktingar är det en uppgörelse mellan Migrationsverket och enskilda entreprenörer. Där har kommunen inget ansvar och heller ingen påverkan.

Kan det komma att öppnas fler flyktingboenden i kommunen?

Ja. Om fler privata entreprenörer erbjuder Migrationsverket deras fastigheter till flyktingboende är sannolikheten stor att Migrationsverket upphandlar anläggningen och öppnar ytterligare boenden eftersom platsbristen är stor i landet.

Hur ska kommunens ekonomiska resurser räcka?

Kommunen får ekonomiska bidrag från staten för att klara av de åtaganden som kommunen har vad gäller asylsökande flyktningar, det vill säga skola och allmän barnomsorg för barnen. Det är alltså inte kommunens resurser för övriga verksamheter som omfördelas. 

Hur ska kommunen kunna garantera kvaliteten på skolan när det kommer fler barn och det är lärarbrist redan?

Götene kommun kommer att anställa fler lärare och pedagoger för att kunna garantera en bra skolgång för samtliga barn i kommunen. Lärarbristen är dock ett bekymmer som alla kommuner i Sverige brottas med, inte bara Götene.

Kommer vatten- och avloppssystemet i Lundsbrunn klara det ökade invånarantalet?

Götene vatten och värme har beställt en mätning för att analysera avloppssystemets kapacitet. När den mätningen är gjord informerar vi om resultatet. Vad gäller vattenanvändningen så bedöms det att befintligt system klarar av ökningen tills vidare. Det finns heller inga problem för reningsverket att hantera en stor ökad mängd avloppsvatten.

Vad har personalen på boendena för utbildning?

De som främst kommer att vara på plats från Migrationsverket är boendeansvariga som har gymnasieutbildning, och handläggare som har högskoleexamen inriktning beteendevetenskap, juridik eller statsvetenskap.

Utöver Migrationsverkets personal som inte är fast stationerad på boendena anställer leverantören egen personal. Alla leverantörer får en grundutbildning av Migrationsverket.

Hur ofta är Migrationsverkets personal på boendena?

Ambitionen är att Migrationsverkets personal ska vara på boendet några timmar varje dag alternativt fler timmar två till tre gånger i veckan. Målet är vara mer tid i början och sedan trappa ned allt eftersom behovet minskar.

När det gäller boendet i Lundsbrunn så är inte bemanningen planerad ännu eftersom det inte är något avtal skrivet.

Utöver Migrationsverkets personal som inte är fast stationerad på boendena anställer leverantören egen personal som finns på boendet dygnet runt.

Hur ska sjukvården klara av det ökade antalet invånare när det redan är svårt att få tid på vårdcentralen?

Migrationsverket har avtal med Bräcke diakoni som har vårdcentralen Vilan som ansvarar för hälso- och sjukvården för de som bor på flyktingboenden i Skaraborg. Flyktingarna har även rätt till akut sjukvård och tandvård samt förlossningsvård, förebyggande barna- och mödravård och vård enligt den svenska smittskyddslagen.

Hur ska så många flyktingar kunna integreras i vårt samhälle?

När flyktingarna blir registrerade som asylsökande får de ett informationspaket från Migrationsverket om hur det är att leva i Sverige. Personal på boendena hjälper till att informera om hur olika saker fungerar i Sverige. Men det är också viktigt att frivilligorganisationer och privatpersoner hjälper till att stötta och vägleda flyktingarna och hjälpa de nya invånarna in i samhället. Götene kommun kommer att anställa en integrationsstrateg som kommer att arbeta med integrationsfrågan i hela kommunen. Även Lundsbrunns kurort har inrättat en motsvarande tjänst som kommer att arbeta med integrationsfrågor för de boendena i Lundsbrunn.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!