Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kultursystem Kinnekulle

Föreningen Mötesplats Kinnekulle bjuder in till stormöte, måndag 13 januari 2020, klockan 19-21, Plats: Stenhyveln, Gössäter.

Vill du ta tillvara kulturen och Kinnekulle som en
drivkraft i den lokala utvecklingen?

Datum: Måndag 13 januari 2020 klockan 19-21
Plats: Stenhyveln, Gössäter

*KULTURSYSTEM
= innebär att ett antal kulturverksamheter inom ett begränsat geografiskt område betraktas i ett
systemperspektiv där de ömsesidigt stärker varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen.
Tidigare erfarenheter av processtyrd utveckling i samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och
offentliga aktörer har visat att en styrka är att systemet inrymmer kompetenser från flera områden.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har beviljat förstudiemedel till föreningen Mötesplats Kinnekulle i samverkan med Götene kommun och Destination Läckö Kinnekulle för ”Kultursystem Kinnekulle, etapp 1”.

Västra Götalandsregionen sökte efter platser som vill utveckla kultursystem under 2020. Utlysningen vände sig till kulturorganisationer i Västra Götaland som i samverkan med kulturföretag, näringsliv, kommuner och andra organisationer vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av en plats med kulturföretagandet i centrum.

Anmälan till: juliane.thorin@gotene.se

eller 0511-386394.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!