Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunledningen besökte Skrothandlarn

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Framför Skrothandlarns stora skrotsax står Frans Käll i mitten flankerad av från vänster Jerker Andersson-Liljestrand, Åke Fransson, Lars Waldefeldt, Anders Månsson, Susanne Andersson och Åsa Karlsson.

Skrothandlarn Götene AB startades 2015 av Frans Käll och Fredric Svanström.

De båda ägarna har tillsammans över 30 års erfarenhet från återvinningsindustrin. Affärsidén är att lokalt skapa en effektiv och lönsam återvinning för kunderna med miljön i fokus. Skrothandlarn har 7000 kvadratmeter industrimark i Hangelösa, mitt emellan Götene, Skara och Lidköping, vilket också är det naturliga upptagningsområdet. På gården finns en sorteringsplatta, en saneringshall för bilar, en miljöhall med brunn till en sluten tank för hantering av spån samt andra material där risk för spill av olja och vätskor föreligger, samt en fullutrustad fordons/rep.verkstad.

Skrothandlarn har en skrotsax med 800 tons klippkraft, för att kunna producera färdig smältverksråvara samt maximera transportvikterna. Företaget har också byggt en anläggning för återvinning av kopparkabel, en maskin för att separera bildäck från fälg, en lastbilsvåg samt kontor/kundmottagning. Allt för att kunna växa och ligga i framkant av utvecklingen.

Konsumenterna sliter och slänger mer och mer. Återvinning är en framtidsbransch och miljökraven på återvinningen ökar ständigt. Ett långsiktigt mål är att bli en komplett partner inom återvinning, och att kunna leverera helhetslösningar till allt från mormors flyttstäd, till storkoncernens totala miljöengagemang. Man arbetar för hållbarhet och för att kunderna ska tjäna på att göra bra insatser för miljön.

Skrothandlarn har ett aktivt samarbete med Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Målsättningen är att anläggningen inom fem år är fullt utbyggd för att hantera de flesta typer av avfall och en fortsatt tillväxttakt om 30 % årligen.

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!