Publicerad klockan .

Hjälp oss mot ett ännu starkare företagsklimat

Götene kommun har tillsammans med Näringslivsföreningen som ambition att kommunen ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. Nu är Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet utskickat till vårt lokala näringsliv. Om du fått enkäten hoppas vi att du tar möjligheten att svara och på så sätt hjälpa oss att bli ännu bättre! Läs mer här om du är nyfiken på våra insatser för ett ännu starkare företagsklimat!

Företagsklimatet är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Ett gott lokalt företagsklimat är ett mått på hur lätt det är att starta, driva och utveckal framgångsrika företag.

Svenskt Näringsliv sammanställer årligen en enkätundersökning av företagsklimatet i Sverige och rankar sedan landets 290 kommuner. Undersökningen är ett av flera verktyg för kommunen i arbetet med vårt lokala företagsklimat. Andra viktiga forum för kommunen för att lyssna in vårt näringsliv är bland annat våra regelbundna företagsbesök och dialog med vårt lokala näringsliv via Näringslivsföreningen i Götene.

För att nå vårt övergripande mål mot ett av Sveriges bästa företagsklimat har vi tagit fram en handlingsplan för alla delar av kommunen som på något sätt jobbar med dessa frågor. I en förenklad variant av den redovisar vi de aktiviteter vi tror är mest intressanta för våra medborgare och för dig som företagare. Läs mer här om du är nyfiken på våra insatser för ett ännu starkare företagsklimat!

Kontakt:

Emelie Thim, Näringslivsstrateg

E-post: emelie.thim@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 09


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!