Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun får fina betyg i undersökning om myndighetsutövning och service

Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning ”Löpande Insikt” som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig både till privatpersoner och företag. I årets mätning fick Götene kommuns myndighetsutövning fina betyg. Totalt rankas Götene kommun på 44:e plats i landet och inte minst får vår bygglovsavdelning 6:e bästa betyget i landet!

Byggnad av röd tegel med skylt med text "centrumhuset" över entrén. Blomsterarrangemang står i förgrunden. Förstora bilden

Entré till Centrumhuset i Götene kommun. Klicka för att förstora bilden.

Götene deltar för första gången sedan 2014 i undersökningen Löpande insikt. Vi har valt att gå med i undersökningen då den ger ett bra underlag för verksamhetsutveckling tack vare att den mäter faktiska ärenden.

Undersökningen innebär att du som nyligen har avslutat ett myndighetsärende hos kommunen får svara på ett antal frågor om hur du upplevde hanteringen av ditt ärende.

Områden som undersöks

De myndighetsområden som Löpande Insikt undersöker är:

  • Bygglov
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd
  • Brandskydd

Götenes resultat i korthet

  • Sett till myndighetsområden ges Bygg högst betyg (index 86), vilket är det 6:e bästa betyget i Sverige!
  • Svarsfrekvensen uppgår till 61 procent. Det är en mycket bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
  • Nöjdkundindex för Götene uppgår till index 83, vilket är en mycket bra nivå.
  • Högst omdöme ges på Bemötande, med ett index på 87. Samtliga serviceområden har ett index mellan 78-87.

Du kan ta del av alla resultat från undersökningen på Sveriges kommuners och regioners hemsida.

Tack till dig som bidragit i undersökningen!

Genom att du deltar i Löpande Insikt hjälper du kommunen att förbättra servicen och bidrar till ett bättre företagsklimat i Götene kommun. Stort tack för att du bidragit till vårt fortsatta arbete för ett företagsklimat i toppklass!

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!