Lyssna

Publicerad klockan .

Götene får höga betyg i undersökning om företagsklimat

Bland Sveriges 290 kommuner rankas Götene kommun i år på plats 12 i Svenskt Näringslivs undersökning om hur företag upplever kommunernas service, kompetens och attityder till företagande. I Götene kommun arbetar vi för att hålla en hög servicenivå där vill vara tillgängliga, flexibla och professionella oavsett vem vi möter. Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning visar att vi är på rätt väg!

Emelie Thim och Johan Månsson skålar vid ett bord med lokalproducerade varor.Förstora bilden

Emelie Thim och Johan Månsson skålar för Götenes placering i årets näringslivsrankning! Klicka för att förstora bilden.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelse av att driva företag i sina egna kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Götene kommun fortsätter få höga betyg och på samtliga enkätfrågor ligger kommunen bättre än snittet i Sverige.

Vi upplever att företagen i Götene kommun har en stor förståelse för kommunens roll och förutsättningar. Inte minst är vi stolta över att verka i en kommun där företagen vill varandra väl och vi kommer att fortsatta arbeta tillsammans med företagen för att utveckla både företagsklimatet och kommunen i stort!", säger Emelie Thim, näringslivsstrateg.

Tydlig politisk målsättning

Ett av kommunens strategiska mål är att ha ett starkt arbets- och näringsliv. Ambitionen är att ha ett företagsklimat i toppklass.

Ett gott företagsklimat skapas inte över en natt utan det är ett resultat av hårt arbete som pågått i många år. En stor styrka och framgångsfaktor är att det alltid funnits en bred politisk förankring kring att prioritera näringslivsfrågor, företagsklimatet ligger högt upp på vår agenda", säger Johan Månsson, kommunsstyrelsens ordförande.

Du kan läsa mer om resultatet av undersökningen på Svenskt Näringslivs hemsida!

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!