Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene bäst i Västra Götaland

Publicerad: klockan

Götene har det bästa företagsklimatet i Västra Götaland enligt SKL:s undersökning och en nionde plats i landet.

Götene kommun kom på en hedrande nionde plats i Sverige i Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelse av Företagsklimatet i Sveriges kommuner. Bland kommunerna i Västra Götaland kom Götene högst upp, på första plats.

SKL genomför vart annat år en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågor ställs inom information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Mätningen är av typ Nöjd-kund-index. Fokus är på företagsservice inom myndighetsutövningen. När det gäller bemötande är det endast ett fåtal kommuner i Sverige som har fått ett högre Nöjd-kund-index är Götene.

Kommunchef Jerker Andersson Liljestrand vill tacka alla som bidrar till placeringen för ett utmärkt bra jobb i kontakt med kommunens företag.

Näringslivschef Gert Rahm är glatt överraskad av den fina placeringen. -Visserligen jobbar vi målmedvetet med företagsklimatet och har en nära och bra dialog med näringslivet men när det gällde myndighetsutövningen saknade vi delvis kunskap om var vi stod. Därför anmälde vi oss inför 2013 till SKL’s mätning. - Nu gäller det att vi fortsätter att vårda det goda samarbetet med våra företag.

Det är mycket glädjande att Götene får en så superfin placering, säger Eva Maria Friberg ordförande i Näringslivsföreningen i Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!