Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Årets pristagare på näringslivsgalan 2018

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Alla pristagare Näringslivsgala 2018

Näringslivsgalan 2018 ägde rum den 15 november och 8 pristagare hyllades i olika kategorier.

Årets Företagare 2018

Skeby Gårdar AB

Skeby Gårdar AB visar att man genom samerbete mellan flera lokala aktörer med olika kompetenser kan starta företag och ta sig in på nya marknader inom samma bransch vilket varit svårt var för sig. Mans satsar lokalt och låter kronan stanna i kommunen genom att bygga upp en bra och lönsam verksamhet där allt tas till vara till gagn både för lönsamhet, miljö och hållbarhet.

Jury och kriterier:

Företagarna i Götenes styrelse efter organisationen Företagarnas riktlinjer.

Årets Nyföretagare 2018

Polarmusslan AB

Polarmusslan ABhar hittat förutsättningar för att nå framgång med sin affärsidé och haft ett grönt tänk.

Jury och kriterier:

Representanter för Företagarna i Götene, Näringslivsföreningen och NyföretagarCentrum. Kriterier: Entreprenörens affärsidé och förutsättning att nå framgång, skriftlig och muntlig presentation

Årets butik 2018

Handlarn i Källby

En liten butik med stort innehåll, varken rädda för att
använda sociala medier eller att ta in nya spännande
varor. Kreativ marknadsföring, bygger relationer och
bjuder alltid på glatt humör!
Färskt bröd på morgonen, kaffe vid tankning och allt
man kan behöva i vardagspaniken. Dessutom otroligt
bra på att skapa sammanhållning i Källby och är navet
i vår by som alltid hjälper till.

Jury och kriterier:

Jury utser Årets butik efter kriterierna som utbud, nytänkande, bemötande och tillgänglighet, bland 5 finalister framröstade av butikskunderna; Albinos, Susannes Body and Face, Handlarn i Källby, Järnia / Sport Inn, Mörk och söner.

Årets Lantbruks-företagare 2018

Edvard och Ida Hamilton på Hjelmsäters egendom:

Edvard och Ida Hamilton förenar traditionellt jord- och skogsbruk med nya verksamheter, för att ekonomiskt säkerställa bevarandet av det kutlurarv som Hjelmsäters egendom gör. Betande får, ett attraktivt lantbruk och uthyrning av festlokaler bilden av en levande landsbygd. Därtill en innovativ satsning på biokolframställning allt i hållbarhetes och vårt biosfärrspektiv. 

Jury och kriterier:

LRF kommungrupp. Tilldelas en LRF-medlem som med uthållighet, kontinuitet och nytänkande, ser möjligheter att utveckla sitt företag i en gårdsbaserad verksamhet med jord-, skog- eller djurproduktion.

 

Årets Specialpris 2018

Eva-Maria Friberg.

Årets pristagare har under lång tid, med stort engagemang utvecklat sitt företag och på ett föredömligt sätt visat att det är möjligt att bli nummer ett i Sverige på sitt handelssegment. De har lockat långväga kunder till övrig handel i Götene och som fastighetsägare visat samhällsengagemang och gjort insatser för att det lokala näringslivet i Götene ska kunna utvecklas.

Jury och krieterier:

Näringslivsstrateg Götene kommun och ordförande i Näringslivsföreningen
Tilldelas en person som under lång tid och med stort engagemang arbetat för att det lokala näringslivet ska kunna utvecklas.


Årets Tillväxtbolag 2018

Kinnex

Motivering: Kommunens mest snabbväxande bolag.

Jury och kriterier:

Almi Väst Företagspartner. Kommunens mest snabbväxande bolag enl. riktlinjer. Selektering i september på senaste bokslut via UC, 5-249 anställda, 5-500 Mkr i omsättning, positivt rörelseresultat > 100 tkr, tillväxten ska i allt väsentligt ha skett organiskt.

Det goda exemplet 2018

Prototal PDS AB

Årets vinnare av utmärkelsen ”Det goda exemplet” har på ett praktiskt sätt visat på ett stort samhällsengagemang och socialt ansvarstagande! Företaget har genom en mycket engagerad chef, ett fantastiskt fint bemötande, ett välstrukturerat och planerat mottagande öppnat upp och möjliggjort för fler individer att kunna ta steget ut i arbetslivet.

Jury och kriterier:

Samordningsförbundet Västra Skaraborg.För stort visat engagemang i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Sparbankens entreprenörspris 2018

Gunnar Dafgård

Pristagarens verksamhet startades redan 1937 som en firma med en anställd där hög känsla för kvalitet och lyhördhet för kunders önskemål tidigt var uttalat. Hela familjen engagerades och det sägs att många produkter togs fram i det egna köket. Genom en nyfikenhet för både teknik och hur samhället utvecklas, kryddat med entreprenörens iver att bli bättre och effektivare, har verksamheten allt sedan dess fortsatt växa. Entreprenörsandan har inte runnit ur generna utan även generation två och tre som nu är inne i bolaget ångar vidare och verksamheten sysselsätter idag över 1 000 personer. De gör nu också en klimatsatsning med rökgasåtervinning för att tillvarata spillvärme. Bolaget har som vision att genom ständig utveckling av produkter, teknik och personal vara ett av de ledande familjeföretagen inom sina produktområden i Europa – och detta bolag finns här i Götene. Årets entreprenörspris går till Dafgårds AB.

Jury och kriterier:

Representanter från Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanken Skaraborg, Götene kommun samt Företagarna Götene. Grunden för att få utmärkelsen ska kännetecknas av ett gott affärsmannaskap och insatser som görs för utveckling av näringslivet i såväl stad som land i Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!