Lyssna

Kultursystem Kinnekulle -med kulturen som drivkraft

Samverkan är bästa sättet att utveckla en plats. Kultursystem Kinnekulle är ett projektet där aktörer inom kulturella och kreativa näringar ömsesidigt stärker varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen.

Förstora bilden

Bakgrund

Västra Götalandsregionen sökte efter platser som ville utveckla kultursystem under 2020. Man såg att kultur och kulturaktörer kan ha stor betydelse för platsers utveckling. Om många kulturaktörer verkar inom samma gemensamma område kan det uppstå en klusterverkan som stärker både den enskilde kulturaktören och hela platsen. Utlysningen vände sig till kulturorganisationer i Västra Götaland som i samverkan med kulturföretag, näringsliv, kommuner och andra organisationer vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av en plats med kulturföretagandet i centrum.

Mötesplats Kinnekulle deltog i utlysningen och genomförde en förstudie ”Kultursystem Kinnekulle – fas 1” som sedan fick en uppföljning med ”Kultursystem Kinnekulle – fas 2”.

Syfte

Syftet med Kultursystem Kinnekulle – fas 2 var att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan.

Målet är att utveckla vårt närområde till en blomstrande plats att bo, leva och driva företag där kultur och kreativitet har en naturlig närvaro. Genom att hitta långsiktiga samverkansformer mellan kreativa näringar och övrigt näringsliv eller organisationer som är till nytta för alla parter kan vi komma en bra bit på väg.

Projektet avslutades 31 dec 2021. Arbetet med att förverkliga den framtagna handlingsplanen pågår för fullt.

Mötesplats Kinnekulle, Destination Läckö Kinnekulle och Götene kommun tillsammans med kreativa och kulturella aktörer arbetar för att förverkliga målbilden och handlingsplanen.

Målbild

Kinnekulle ska vara känt som ett blomstrande berg för kultur- och naturintresserade personer i Sverige som anledning för besök och för boende. Kunskapen om kulturens styrka runt Kinnekulle är välkänd bland medborgarna. Aktörer i kulturella och kreativa näringar runt Kinnekulle ska ha möjlighet att driva ekonomiskt livskraftiga företag. Det finns aktiv samverkan mellan kultur, besöksnäring, civilsamhälle och övrigt näringsliv som bidrar till platsens hållbara utveckling. Götene Kommun inser värdet av kulturfrågorna och är aktiv i dess utvecklingsarbete.

  1. Kinnekulle ska vara känt som ett blomstrande berg för kultur- och naturintresserade personer i Sverige som anledning för besök och för boende. Kunskapen om kulturens styrka runt Kinnekulle är välkänd bland medborgarna.
  2. Aktörer i kulturella kreativa näringar runt Kinnekulle ska ha möjlighet att driva ekonomiskt livskraftiga företag
  3. Det finns aktiv samverkan mellan kultur, besöksnäring, civilsamhälle och övrigt näringsliv som bidrar till platsens hållbara utveckling.
  4. Kulturfrågorna prioriteras bland beslutsfattare i Götene Kommun

Här kan du läsa slutrapporten och handlingsplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Maria Henriksson, Ordförande Mötesplats Kinnekulle
Telefon: 076-774 40 45

Relaterade sidor