Lyssna

Tillgänglighet för www.gotene.se

Götene kommun är avsändare till www.gotene.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Här beskriver vi hur www.gotene.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vår hemsida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta medborgarkontoret för att få hjälp.

Du ska ha fått svar inom två dagar.

Kontakta medborgarkontoret

E-post: gotene.kommun@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 01

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Fyll i formuläret nedan eller skriv till e-post: redaktionen@gotene.se.Kontakt
Kontakt


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
  • Det finns filmer som saknar textning och som inte finns i alternativa format.
  • Ibland används färg som enda sätt att urskilja information, vilket kan vara svårt för färgblinda.
  • Iframes är inte beskrivna.
  • Alla pdf:er är inte tillgängliga.
  • Det saknas tillräckligt med stöd för att fylla i formulär.

Götene kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat de flesta problemen under hösten 2023.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av gotene.se

  • Senaste bedömningen gjordes den 19 augusti 2020.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 16 november 2022.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!