Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunerna längs Kinnekullebanan riktar kritik mot Västtrafik

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

I en gemensam skrivelse till Västtrafik riktar kommunerna Gullspång, Götene, Lidköping, Mariestad och Vara kritik mot Västtrafik. Kommunerna längs Kinnekullebanan ser den som en livsnerv och i skrivelsen efterfrågar kommunerna mer handlingskraft från Västtrafik med snabbare reparationer av trasiga tåg och mindre inställda avgångar.

Under hösten har Kinnekullebanans resenärer drabbats hårt av den situation som råder vad gäller driften av banan och de problem Västtrafik haft med inställda avgångar. Strax innan jul stod sex av elva tåg stilla. Nu går fem kommunalråd i Skaraborg ut i en gemensam skrivelse till Västtrafik, där de ställer krav på förändring och förbättring.

I juni 2017 skrev kommunerna Mariestad, Lidköping, Götene, Skara och Gullspång på en gemensam avsiktsförklaring om vikten av att utveckla Kinnekullebanan. Den senaste tidens problem med inställda tåg minskar förtroendet för Kinnekullebanan som ett tillförlitligt färdmedel, vilket i sin tur kan leda till att fler väljer andra sätt att resa. På så sätt kan även framtida satsningar på banan påverkas.

Kommunalråden utrycker i skrivelsen att de vill se mer handlingskraft från Väststrafik som visar att Kinnekullebanan prioriteras genom att snabbare lösa reparationer och få ner antalet inställda avgångar.

Kommunernas gemensama avsiktsförklaring till Västtrafik

Till Västtrafik 8 januari 2018

Vi tar vårt ansvar för Kinnekullebanans utveckling – tar ni ert? Under hösten har Kinnekullebanans resenärer drabbats hårt av den situation som råder vad gäller driften av Kinnekullebanan. Strax innan jul stod sex av elva tåg stilla. Informationen om inställda tåg har kommit sent vilket skapat osäkerhet och oro hos resenärerna. En utveckling som vi kommuner längs banan anser helt oacceptabel.

I juni 2017 skrev vi på en gemensam avsiktsförklaring om vikten av att utveckla Kinnekullebanan. Skaraborg växer, befolkningen ökar och företagen blir fler. Kinnekullebanan är en livsnerv för Skaraborg som behöver utvecklas, inte avvecklas. Banans kapacitet avgör hur människor i framtiden på ett hållbart sätt kan röra sig mellan jobb, studier och hemmet. Den rådande situationen med flera stillastående tåg och inställda avgångar motarbetar möjligheten att lyckas med denna utveckling.

Osäkerheten kring driften av banan och ofta inställda avgångar undergräver inte bara kommunernas arbete för utveckling, utan leder även till ett minskat förtroende hos tågresenärerna för Kinnekulletåget som ett tillförlitligt färdmedel. På sikt är risken stor att tågresenärerna avstår att åka tåg och istället väljer andra mer pålitliga sätt att ta sig till arbete och skola. Samtliga kommuner längs banan tar sitt ansvar vad gäller Kinnekullebanans utveckling och vi förväntar oss att Västtrafik också bidrar till detta arbete inom ert ansvarsområde.

Vi vill se mer handlingskraft från Väststrafik som också visar att ni prioriterar Kinnekullebanan genom att snabbare lösa reparationer av trasiga tåg och få ner antalet inställda avgångar. Kinnekullebanans framtid är en angelägenhet för hela Skaraborg, där vi tillsammans måste arbeta för dess fortsatta existens och utveckling.

Åsa Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Götene kommun

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
Mariestads kommun

Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens ordförande
Vara kommun

Carina Gullberg
Kommunstyrelsens ordförande
Gullspångs kommun

Jonas Sundström
Kommunstyrelsens ordförande
Lidköpings kommun

Läs brevet till Västtrafik som pdf (öppnas i nytt fönster).PDF (pdf, 406 kB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!