Lyssna

Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillståndsprövning

Taxor för tillsyn enligt:

  • femte kapitlet, första paragrafen i lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 1 § lag 2003:778)
  • 21 paragrafen i lagen om brandfarliga och explosiva varor (21 § lag 2010:1011)

Taxa för tillståndsprövning enligt:

  • paragraferna 16 till 19 enligt lagen om om brandfarliga och explosiva varor (16-19 §§ lag 2010:1011)

Gäller från 2021-01-01

Antagna av kommunfullmäktige 2020-03-30, § 39 och § 40 samt beslut om indexuppräkningar från 2021-01-01 i Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 43 och § 44

Taxor

2021-01-01 Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) Pdf, 313 kB.

2021-01-01 Taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Pdf, 227.1 kB.

Utdrag

Tillsyn

Tillsyn förrättas enligt en årlig verksamhetsplan för den förebyggande verksamheten. I den redovisas vilka objekt som ska omfattas av tillsyn enligt ovanståendelagstiftningar. Tillsyn kan även ske efter särskilt tillsynsbeslut.

Tillsynsavgiften är konstruerad i två delar - ett grundbelopp som benämns fast avgift och en timersättning som benämns rörlig avgift.

Fast avgift uppgår till 3063 kronor.
Rörlig avgift uppgår till 1021 kronor per timma.

Taxan får indexuppräknas med en procentsats som motsvarar förändring i Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex i kommunal verksamhet (PKV).

Tillståndsprövning

Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd för detta.

Avgiften är konstruerad i två delar - ett grundbelopp som benämns fast avgift och en timersättning som benämns rörlig avgift.

Fast avgift uppgår till 3063 kronor.
Rörlig avgift uppgår till 1021 kronor per timma.

Taxan får indexuppräknas med en procentsats som motsvarar förändring i Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex i kommunal verksamhet (PKV).

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!