Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Information till vårdnads­havare med barn i höstens nya förskoleklass på Källby gård

Tiden går fort och snart kommer ert barn börja hos oss i förskoleklassen på Källby Gård. I vanliga fall så skulle vi bjudit in er vårdnadshavare på ett föräldramöte innan sommaren för att få lära känna oss. På grund av rådande samhällssituation med covid-19 kommer detta inte kunna ske i år. Istället kommer ni under hösten få träffa all personal. Här får ni också en presentationsfilm från vår personal. Varmt välkomna till Källby gård!

Presentationsfilm

Slå på textning av filmen via kugghjulet i filmrutan.

Informationsbrev

Förskoleklassen är obligatorisk och följer skolans läsårstider. Vi går varje dag i skolan mellan 08.10-13.30.

Förskoleklassen ska förena det bästa av förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt. Det är ett värdefullt år där eleverna får vistas i skolans miljö och med hjälp av lek, skapande och utforskande närma sig skolans värld. Förskoleklassen stimulerar elevernas utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning.

Undervisning syftar till att stimulera barnens allsidiga utveckling och lärande. Genom att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt ges barnen möjlighet att utvecklas till självständiga, ansvarstagande, kreativa och kunskapstagande individer.

Några delar av vårt arbete:

En viktig del av vårt arbete är att utveckla den sociala kompetensen hos eleven. Vi jobbar med:

  • Grundläggande självkänsla genom att lära känna sig själv, bli sedd och bekräftad.
  • Förmågan att handskas med känslor, förstå orsaken och kunna hantera dem.
  • Förmågan att kunna motivera sig själv genom att kunna ta en instruktion och egna initiativ. Att vänta på sin tur.
  • Empati, lyhördhet inför andra. Att kunna förstå människors olika sätt att tänka och känna. Kunna visa hänsyn och förståelse.
  • Kunna samspela med andra människor på ett positivt sätt.

De första veckorna ägnar vi mest tiden åt att skola in barnen i skolverksamheten och få dem att fungera i grupp. Vi arbetar intensivt med gruppstärkande lekar och samarbetsövningar.

Språklig medvetenhet

Vi ser på ordens form och inte betydelse. För att stimulera den språkliga medvetenheten har vi språksamlingar med ”Bornholmsmodellen” som grund. Barnen kommer i detta arbete få lära känna ”Trulle” som tar med oss på en resa genom språkets viktiga delar.

Matematik

Vårt mål med matematiken är att ge barnen en god taluppfattning och att utveckla deras tänkande. Det gör vi genom lek och praktiska övningar. Språket är viktigt-matematik är ett kommunikationsämne. Vi låter barnen använda kroppen och alla sinnen vid inlärningen.

De får på ett lustfyllt sätt upptäcka att matematik finns runt omkring oss. I undervisningen går vi från det konkreta till det abstrakta. Allt detta gör att barnen får en god taluppfattning och en god grund att stå på.

Idrott och rörelse

Dagligen använder vi mycket tid till att aktivera kroppen och träna motoriska färdigheter såsom springa, hoppa, gå balansgång, hoppa på ett ben, krypa, lära sig hantera och kasta boll.

Vi har tillgång till vår idrottshall, tar vara på våra rum både inne och ute. Vi går till skogen samt har simträning i badhuset under vårterminen.

Lärande lek

Varje dag har barnen arbetspass med ”lekval”. Här kan barnen lära, skapa och utforska. De bygger relationer och tränar sin sociala kompetens. Barnen blir medvetet om sina handlingar och motiv som de prövar tillsammans med andra.

Tema

Under året arbetar vi med olika teman både F-3 eller enbart förskoleklassen. Det kan vara teman som utgår från barnens intressen och nyfikenhet men även teman som vi vuxna vill ”bjuda” barnen. I temat får barnen möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer.

Praktisk information

  • Kläder efter väder
  • Skoldagen klockan 08.10-13.30
  • Lunch klockan 11.00
  • Extra ombyte på hyllan bör finnas

Fritids och barnomsorg

Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg är välkomna till oss på fritidsavdelningarna Kullen eller Viken under vecka 22 (ej måndag) samt vecka 23. Tiden är 13.30-16.30. Ert besök är ett ”drop in- besök”. Under ert besök träffar ni oss personal på fritids samt bokar en tid för inskolningssamtal. Inskolningssamtalet sker preliminärt under vecka 32, samma vecka som era barn kan börja på fritids hos oss på Källby Gård.

Välkommen till oss på Källby Gård skola!

Vi ser fram emot en spännande tid ihop med er och era barn!

Med vänliga hälsningar, personalen.

Kontaktuppgifter

Adress:
Sjökvarnsvägen 1
531 73 Källby

Expeditionen
Telefon: 0511-38 65 10

Rektor
Gabriel Hukvist
Telefon: 0511-38 65 11
E-post: Gabriel.hukvist@gotene.se

Sjukanmälan
Telefon: 0511-38 65 17
Anmäl före klockan 07.30.

Fritids
Viken, telefon: 070-656 68 29 eller 0511-38 65 28
Kullen, telefon 070-656 86 20 eller 0511-38 65 32

Klasslärare
Marita Ek
E-post: Marita.ek@gotene.se

Therese Andersson
E-post: Therese.andersson@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!