Hembygdföreningar

Hembygdsföreningar har värdefulla samlingar av föremål från äldre tider och besitter ovärderlig kunskap om vårt kulturarv. I Götene finns flera hembygdsföreningar där man erbjuds en varierande och spännande verksamhet.

Forshem/Fullösa

Föreningen har ett rikt fotoarkiv och ger ut en årsskrift varje år. Bygdevandringar arrangeras och arbete läggs ner på fotodokumentation samt dokumentation av bygdens historia.

Kontaktperson är Anne-Christine Alnemar, telefon: 0511-594 90.

Götene

Fornminnes- och Hembygdsföreningen ansvarar för Götene fornpark. Fornparken ligger i anslutning till Västerbybadet. Där finns flera äldre fastigheter som genom föreningens försorg vårdas och förevisas för allmänheten. Götene hembygdsförening ansvarar också för Götene museum som finns inrymt i Centrumhusets bottenvåning.

Kontaktperson är Anne-Christine Alnemar, telefon: 0511-594 90

Hangelösa

Hangelösa hembygdsförening äger ett gammalt torpställe, som kallas Fornstugan. Kontakta hembygdsföreningen för visning.

Kontaktperson är Monica Nilsson, e-post: hadorph@spray.se 

Holmestad

Holmestads hembygdsförening har övertagit den gamla småskolan i Holmestad och gjort om den till sockenstuga. Föreningen anordnar sockendag första söndagen i oktober varje år.

Kontaktperson är Inger Liderud, e-post: inger.liderud@hotmail.com  

Husabyorten

Husabyortens hembygdsförening bildades 1977. Föreningens syfte är att slå vakt om Husaby- och Källbytraktens många kulturminnen, befrämja samhörighetskänslan mellan nuvarande och förutvarande ortsbor, och att ge tillfälle till berikande samvaro kring gemensamma intressen.

Sommartid har föreningen kaffeservering i hembygdsgården. Här ordnas också berättarkvällar och bygdevandringar.

Kontaktperson: Sölve Johnsson, telefon: 0511-580 3

E-post: husabyhembygd@gmail.com  
Hemsida: www.husabyhembygd.se (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kinnekulle

Kinnekulle hembygdsförening har ett flertal olika fastigheter under sitt beskydd. Föreningen ansvarar också för ett stenmuseum vid Medelplana bygdegård. Museet hålls öppet sommartid.

Kontaktperson är Gill Bengtsson, telefon: 0510-54 20 92, e-post: gill.bengtsson@outlook.com

Skeby

Skeby sockengille ansvarar för ett hembygdsmuseum i Skeby. Föreningen ger fortlöpande ut publikationer av olika slag.

Kontaktperson: Gunnar Karvik, telefon: 0510-520 50, e-post: gunnar.karvik@hotmail.se 

Vättlösa

Vättlösa hembygdsförening driver ett museum i anslutning till Vättlösa kyrka.

Kontaktperson: Elisabeth af Geijerstam, e-post: LaFG@telia.com 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Ann-Sofie Andersson, senast ändrad 03 november 2017