Lyssna

Skydd mot olyckor - Handlingsprogram enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor Falköping, Götene, Skara och Tidaholm 2018-2019

Samhällets skyddsvärden

Arbetet med trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt trygghet.

Övergripande mål

Oönskade händelser, samhällskriser och risken för att bli utsatt för brott ska minska. Den upplevda tryggheten i våra kommuner ska öka.

Orden trygghet och säkerhet används ofta tillsammans och tolkningen av begreppen kan vara många. I handlingsprogrammet menas med säkerhet avsaknad av oönskade händelser, skador eller andra negativa händelser och med trygghet menas frånvaro av oro. Trygghet är en känsla och kan uppnås antingen genom att den faktiska säkerheten ökar eller genom åtgärder som gör att känslan av trygghet ökar.

Många oönskade händelser, brott eller medborgarnas otrygghet får på något sätt efterverkningar i våra fyra kommuner. Säkra och trygga kommuner för alla som vistas inom det geografiska området kan beskrivas som:

  • få oönskade händelser sker,
  • få brott begås,
  • kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera konsekvenser/störningar där medborgare, tjänstemän och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så stor mån som möjligt grundar sig på de faktiska förhållandena.


Trygghet och säkerhet ska uppnås genom att:

  • Den enskildes förmåga att hantera oönskade händelser och kriser stärks.
  • Ett brett samordnat förebyggande arbete mot brott, oönskade händelser och kriser sker.
  • Samverka inom och mellan kommunerna, med andra myndigheter, näringslivet och organisationer.
  • Ständigt följa upp och analysera genomförd verksamhet.

Orden trygghet och säkerhet används ofta tillsammans och tolkningen av begreppen kan vara många. I handlingsprogrammet menas med säkerhet avsaknad av oönskade händelser, skador eller andra negativa händelser och med trygghet menas frånvaro av oro. Trygghet är en känsla och kan uppnås antingen genom att den faktiska säkerheten ökar eller genom åtgärder som gör att känslan av trygghet ökar.

Många oönskade händelser, brott eller medborgarnas otrygghet får på något sätt efterverkningar i våra fyra kommuner. Säkra och trygga kommuner för alla som vistas inom det geografiska området kan beskrivas som: få oönskade händelser sker, få brott begås, kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera konsekvenser/störningar där medborgare, tjänstemän och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så stor mån som möjligt grundar sig på de faktiska förhållandena.

Inledning

Arbetet med säkerhet styrs av ett antal överlappande lagstiftningar, egna ambitioner och försäkringskrav. Hur arbetet med säkerhet är organiserat varierar i de fyra kommunerna (Falköping, Götene, Skara och Tidaholm). Inom områdena skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete, krisberedskap och säkerhetsskydd har SMS helt eller delvis ett utpekat ansvar.

Detta handlingsprogram tar sin utgångspunkt i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och är ett politiskt styrdokument för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS). Programmet kommer även att behandla andra områden inom skydd och säkerhet. Det kommer att benämnas samhällskyddsuppdraget där SMS har fått ett samordningsuppdrag av de fyra kommunerna. Den gemensamma nämnden har rätt att anta närmare riktlinjer för verksamheten.

Läs hela dokumentet Pdf, 17.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!