Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 07 juni 2018 och är kanske inte aktuell längre.

Samråd ändring av stadsplan, Detaljplan 249, för Källby samhälle

Publicerad: 07 juni 2018 klockan 08.00

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Götene kommun planerar att bygga en ny förskola i Källby på samma ställe på skolområdet där förskolan ligger idag. Dagens förskola har haft problem med fukt och den rymmer inte så många barn som det behövs.

Den nya förskolan kommer att byggas i två våningar. Stadsplanen begränsar byggnadshöjden till 5 meter vilket, när planen gjordes räckte för två våningar. Gällande krav på bland annat byggnaders ventilation och energiförbrukning gör att fem meters byggnadshöjd inte är tillräckligt för tvåvåningshus. Därför är en planändring nödvändig. En tvåvåningsbyggnad har en byggnadshöjd på cirka 6,5 meter. Om planändringen ska kunna göras med förenklat standardförfarande krävs att alla berörda skriftligen godkänner planförslaget. Det är därför viktigt att ni svarar på detta brev. 

Var hittar du handlingarna?

Samrådshandlingarna finns uppsatta på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Kontoret är öppet måndag-fredag klockan 8-17. Planhandlingarna finns även att läsa här nedan.

SamrådsbrevPDF (pdf, 126.9 kB)
Planbeskrivning med PlankartaPDF (pdf, 2.3 MB)

Synpunkter

Yttranden ska vara skriftliga och skickas antingen via brev eller e-post under samrådstiden. Samrådstid: 7 juni till 17 juni 2018.
Brev: Götene kommun, Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene.
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Yttranden som inkommer efter samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Frågor kring detaljplanen kan ställas till:

Ola Andreasson, stadsarkitekt
E-post: ola.andreasson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 69

Sidansvarig: Nina Fritsche, senast ändrad 07 juni 2018