Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Antagande för ändring av stadsplan, DP 249 för Källby samhälle.

Publicerad: klockan

Götene kommun planerar att bygga en ny förskola i Källby på samma ställe på skolområdet där förskolan ligger idag. Dagens förskola har haft problem med fukt och den rymmer inte så många barn som det behövs

Planändringens syfte

Planändringens syfte är att ändra gällande byggnadshöjd till våningsantal för att möjliggöra nybyggnation i två våningar samt att flytta utfarten för att möjliggöra en säkrare miljö vid hämtning och lämning av barn. Antagandet beslutades på Miljö- och bygglovnämndens sammanträde den 21 augusti 2018. Laga Kraft sker ca 4 veckor efter att Antagandet kungorts.

Antagande handlingar:

Frågor kring detaljplanen kan ställas till:

Ola Andreasson, stadsarkitekt
E-post: ola.andreasson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 69

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!