Lyssna

Ny översiktsplan

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Götene kommun. Information om arbetet och kommande aktiviteter presenteras på den här sidan.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare. Översiktsplanen ligger till grund för arbetet med detaljplaner och är ett underlag för andra beslut.

Arbetet med ny översiktsplan

Hur ska Götene kommun se ut i framtiden? Vilka områden ska bebyggas och vilka ska bevaras? Ja, de frågorna och flera till ska få svar i den nya översiktsplanen.

Götene kommuns nuvarande översiktsplan togs i bruk 2010 och behöver göras om och anpassas inför kommande år. Kommunfullmäktige antog förslag till ny översiktsplan den 27 februari 2023.

Förslag till ny översiktsplan

Ta del av den antagna översiktsplanen här:

Översiktsplan för Götene kommun Pdf, 79.6 MB.

Planeringsunderlag Pdf, 13.4 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 15.2 MB.

Granskningsutlåtande Word, 107.2 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!