Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nya LOK-stödsregler i Götene kommun från och med 2015-01-01

Publicerad: klockan

Från och med 2015-01-01 gäller nya regler för det kommunala lokala aktivitetsstödet i Götene kommun.

Ny ålderstruktur för LOK-stödet

Förändingen är gjord på den bidragberättigade åldern som fram till 2014-12-31 har varit från det år man fyller 4 till det år man fyller 20.

Det nya åldersintervallet i Götene kommun är från det år man fyller 4 till det år man fyller 25.

Förändringen kommer att gälla från 2015-01-01 och nya blanketter finns att ladda ner från kommunens hemsida.

Ny ålderstruktur för handikappidrottsföreningar.


Det är också nya regler för handikappidrottsföreningar samt idrottsföreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Ålderstrukturen är den samma som övrigt aktivitetsbidrag (4-25) men det finns ingen övre åldergräns för redovisningen av LOK-stödet för denna typ av verksamhet.

Detta innebär att blanketterna för närvarokorten och ansökan/sammanställning är anpassade för den nya ålderstrukturen.

Tillägget på blanketterna är för redovisningen av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och där finns en ny ytterligare rubrik som är 26 år och uppåt.


Kontakta Fritid och förening om det finns frågor kring förändringarna.

Telefon: 0511-38 62 95

E-post: stefan.rubach@gotene.se


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!