Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Corona slår mot föreningars ekonomi

En enkätundersökning riktad till föreningar i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara visar att coronapandemin har slagit hårt mot föreningarnas ekonomi.

I juni 2020 genomfördes en enkätundersökning om coronapandemins påverkan på föreningar i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Syftet var att få en samlad bild av hur pandemin har påverkat föreningslivet. Enkäten innehöll bland annat frågor om hur föreningarnas aktivitetsnivå, ekonomi och motivation hos ledare och medlemmar har påverkats.

Svarsfrekvensen på enkäten blev inte lika hög som vi hade hoppats på, men en sammanställning av resultaten visar att vi ändå kan dra några kommungemensamma slutsatser.

Ekonomin hårdast drabbad
Negativ påverkan på ekonomin återkommer hos en majoritet av de som har svarat på enkäten. Uteblivna intäkter samtidigt som många fasta kostnader kvarstår pekas ut som en viktig orsak. Samtidigt vittnar många föreningar om att det är krångligt att söka stöd och bidrag.

Underlaget som enkäten resulterade i är värdefull information för att kommunerna ska kunna hjälpa föreningarna på bästa sätt. Respektive kommun analyserar just nu sina föreningars svar och kommer utifrån det arbeta fram en plan för fortsatt stöd.

Enkäten genomfördes den 1-14 juni 2020.

Nu kommer Götene kommun att fortsätta dialogen med föreningslivet på hemmaplan utifrån covid-19 påverkan av föreningsverksamheten.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!