Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Visir används i allt vårdnära arbete inom omsorgen

Götene kommuns omsorgspersonal använder visir vid allt vårdnära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning till omsorgstagare. Detta utifrån en regional rutin från smittskyddsavdelningen på Västra Götalandsregionen.

Smittskyddsavdelningen på Västra Götalandsregionen har infört en regional rutin för att minska smittspridning av covid‑19 mellan personal och omsorgstagare när misstanke om covid‑19 saknas. Rekommendationen är att använda visir vid all vårdnära kontakt mellan personal och omsorgstagare.

Visir ska användas i alla vårdnära arbetsmoment hos alla omsorgstagare, även om det inte finns någon misstanke om smitta.", säger Angela Olausson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Arbetar alltid enligt basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om vård- och omsorgstagaren bär på en känd smitta eller inte (SOSFS 2015:10).

Här kan du läsa mer om hur vår omsorgspersonal arbetar.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!