Publicerad klockan .

Förenklad ansökan om hemtjänst för äldre

Är du 75 år eller äldre och önskar hjälp med serviceinsatser, då kan du ansöka om hemtjänst utan föregående behovsprövning

Dessa serviceinsatser ingår

  • Städ (2 rum och kök, hall, badrum/toalett, ej storstäd, sanering eller flyttstäd.
  • Tvätt
  • Inköp
  • Promenad
  • Tidningsläsning
  • Ärende

Omfattning

Två timmar i veckan per hushåll, dessa timmar planerar du tillsammans med den som ska utföra hemtjänsten.

Kriterier

Du ska ha fyllt 75 år, vara folkbokförd i Götene kommun och inte ha några pågående hemtjänstinsatser. För makar och sammanboende som delar hushåll räcker det att den ena parten uppnått 75 års ålder.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande timtaxa. Se avgifter inom äldreomsorgen

Så här ansöker du

Du ansöker om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre via vår e-tjänst eller vår blankett om hemtjänst för äldre. Du hittar vår e-tjänst på kommunens hemsida www.gotene.se under e-tjänster och blanketter.

Läs mer här om hemtjänst för äldre med förenklat beslutsfattande

Har du frågor kontakta

Biståndsenheten


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!