Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 27 september 2016 och är kanske inte aktuell längre.

Många förslag gavs på dialogmötena om det nya kultur- och fritids­programmet

Publicerad: 27 september 2016 klockan 17.44

Skiss som skapades på mötet i Hällekis. Klicka på bilden för att förstora.

Skiss som skapades på mötet i Hällekis. Klicka på bilden för att förstora.

Det här är en sammanställning av förslagen som kom in på dialogmötena för det nya kultur- och fritidspolitiska programmet. Mötena hölls i Götene, Källby, Lundsbrunn och Hällekis den 7 september.

På kvällen den 7 september så var det dialogmöten samtidigt i Götene, Källby, Lundsbrunn och Hällekis. Då träffade politiker medborgare i kommunen för att få höra vad det fanns för önskemål runt kommunens nya Kultur-och fritidspolitiska program.

Här har vi sammanställt samtliga förslag som kom in på mötena, tyvärr så kom det ingen till mötet i Lundsbrunn.

Förslagen skrevs kortfattat i punktform på Post-it-lappar.

Vad är viktigt för ett rikt fritids-, förenings- och kulturliv i Götene kommun?

 

Götene

 • Destinationsbolaget – hur mycket pengar satsar Götene på turistbolaget och hur mycket får kommunen tillbaka igen? Marknadsföring/typsnitt på loggan
 • Det saknas parkeringsplatser för besöksmål framför allt på Kinnekulle
 • Tillgänglighet är viktigt i alla sammanhang
 • Vägen till Björkullasands badplats behöver förbättras. Vägen borde öppnas upp hela året, nu är fordonstrafik förbjuden from hösten fram till våren med skyltar.
 • Vindarnas kapell – vem har tillsyn? Ser inte fint ut
 • Vandringslederna här saknas avståndsbeteckningar, borde kompletteras med detta.
 • Önskemål om att det tas fram en samlad bok om ”Götenes pärlor” en natur- och kulturguide. Lidköping har en sådan
 • Möjlighet till mobilguidning av besöksmål önskas
 • Eftersatt underhåll och skötsel av bänkar mm exempel: Brännaskogen, Martorpsfallen
 • Hastings bör röjas, är igenvuxet. Ser inte utsikten
 • Utsiktsplatsen behöver röjas
 • Toalettfrågan på Kinnekulle är ett bekymmer. (Besökare får inte använda toaletterna på Kinnekullegården)
 • Kulturen har en viktigt roll i integrationsarbetet, finns många duktiga kulturutövare bland de nyanlända
 • Bättre gensvar från kommunen gällande kulturarrangemang
 • Uthyrningsregler i kommunhuset
 • Ekonomisk hjälp till privata kulturhändelser
 • Forum för historiska spel
 • Festival för amatörteatergrupp
 • Mer kommunalt engagemang för teaterlivet
 • Länkar från kommunens föreningsregister till föreningarnas hemsidor, kan man lösa detta?
 • Kommunens informationstavlor är ett föredöme +
 • ”Öppna gårdar” på Kinnekulle, temaveckor
 • Nya, nygamla lokaler för konserter mm
 • Gynna lokala förmågor och gästartister
 • Bra biblioteksverksamhet idag+, positivt att det är öppet på lördagar med kringaktiviteter, märks att det är en mötesplats för nyanlända, kan öppettiderna utökas ytterligare exempelvis söndagsöppet?
 • Viktigt med öppna mötesplatser, exempelvis Solbacken
 • Hitta kanaler till att få med ungdomar i teater
 • Hitta lösningar för att ungdomar ska ta sig till ”obygden” och till centrum
 • Sportlovet- ordna en buss till Kinnekulle ( för skidåkning)
 • Nattbuss/taxi kring Kinnekulle
 • Övernattningsmöjligheter (hotell) saknas idag
 • Musik är viktigt för barn och ungdomar, Musikskola och Kulturskola
 • Utökade öppettider på ungdomscaféet
 • Biograf Göta Lejon, mycket bra ++
 • Medborgarkontoret, mycket bra ++
 • Politiker och tjänstemän på detta möte har låtit oss prata och ni har lyssnat på oss, mycket bra++

Källby

 • Gillar konceptet Vårrundan/Returrundan.
 • Viktigt att stärka entreprenörskapet
 • Trevligt välsorterat bibliotek
 • Idé: ljudapp i mobilen, alternativt ett spel, om kulturarv/ sevärdheter
  • Ex. Husaby källa (100 årsfirandet) göra den ljusinstallationen som fanns då permanent.
  • Ex. Vänermuseét ljudguide
 • Interaktiv broschyr att ladda ner?
 • Info kring både kända och mindre kända sevärdheter
 • Offentlig kultur inte lika viktig just nu (personligt) På sätt och vis ointressant om det finns i Lidköping eller Götene. Men om det ligger nära (ej långt att åka) blir det säkert mer ”av” att man spontanåker.
 • Viktigt med ungdomskultur. Bra grogrund för kommande kulturliv
 • Viktigt att samarbeta med studieförbunden
 • En större utställningshall, (känns som en entré idag) men viktigt/ bra att den är nära biblioteket
 • Vandringsleder underhålls (även skyltar och info tavlor)
 • Skidspår

Hällekis

 • Emil badet = toalett
 • Krångligt att ta sig fram till fågeltornet i Hällekis, vid reningsverket
 • Hastigheten i tätorten Hällekis. Stort träd på Hönsätersvägen höger sida
 • Utomhusgym vid elljusspår eller Falkängen. Golfbanan saknas- Falkängen.
 • 15 hjortar på en dag, skjuta av
 • Distriktssköterska
 • Cykelbana, ridning, bra pendlingsväg mellan Hällekis-Gössäter
 • Nytt grus på Boulebanan i Götene. Gym i gymnastiksalen
 • Lekplats Falkängen. Bostäder i samhället
 • Vandringsled längs Vänern Hällekis mot Björkullasand. Samlingslokal/ Matsal i kombination
 • Komplettera belysningen Elljusspår, kombination med mountainbike. Elljusspår saknas spån.
 • Viktigt att det är tillgängligt för alla
 • Folkets Hus- gemensam lokal
 • Bygga stort, ordentligt och utnyttja Folkets Hus. Används till både skola och fritid. Samarbete. Fiber
 • Evenemang i Hällekis
 • Varje tätort i Götene får sina kulturarrangemang
 • Hällekis kulturhus - samlingssal för skola, matsal, ”allaktivitetshus”
 • När man bygger ny skola i Hällekis- tänker man då 2 byggnader.
 • Samutnyttja skolans samlingssal, både dagtid och kvällstid.
 • Mer bussturer på kvällstid, dagtid
 • Kommunikationen mellan tätorterna
 • Märk ut fågeltornen
 • Fontän i dammen. ”Grodperiskop”
 • Tak på Falkängens ”utescen”. Bättre ljudanläggning. Finns möjlighet att hyra mobil ljudanläggning från kommunen.
 • Större gym.
 • Utegym vid vattnet, lekplats bredvid eller vid Folkets Hus.
 • Sköta om vandringslederna/Cykel ”Kinnekulle”
 • Mer informationstavlor vandringsleder-cykelleder
 • Skylta upp, mer starkare, original Kinnekulleleden.
 • Mer brevlådor med kartor
 • Emils badplats ”allmän badplats”, göra om till parkområde som kommunen sköter
 • Offentlig WC i Hällekis
 • Vågbrytare i Hamnen
 • Miljöföroreningar i byn
 • Oljud från Paroc
 • Utsläpp från gamla cementa området
 • Mötesplatser, för flera generationer, med stora och små arrangemang t ex teater mm
 • Tillgänglighet för alla, även barn och unga oavsett socioekonomiska skillnader
 • Cykelvägar GC
 • Kulturarrangemang året om, liknande som på Falkängen sommartid
 • Lekplats vid Falkängen
 • Flytta paviljongen till Falkängen
 • Kan barn och unga från Hällekis delta i scouterna i Forshem? Hur kommer de dit?
 • Skolan används på kvällstid bland annat till fritidsgård, skatepark i samarbete med barn och unga
 • Skateboard rullskidor mm på Truckvägen
 • Röja sly vid cementas kalkbrott
 • Vad händer med slalombacken?
 • Idrottsföreningen behöver hjälp att hålla bandyplanen iordning (redskap saknas)
 • Bygga upp turisthotellet i Munkängarna
 • Bussförbindelse med Götene
 • Anslagstavlornas baksida är tom. Varför inte en karta här med röd punkt: #Här är jag”. Många har ingen aning om var de är.
 • Slalombacken: Milspåret körs sönder av traktorer som ska mata hjortarna. Kan man inte mata hjortarna någon annan stans?

Vill du också lämna förslag?

Fyll i formuläret på den här sidan med dina egna tankar och idéer för vad som skulle göra fritiden i Götene kommun bättre i framtiden.

Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 27 september 2016