Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Många förslag gavs på dialogmötena om det nya kultur- och fritids­programmet

Publicerad: klockan

Skiss som skapades på mötet i Hällekis. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Skiss som skapades på mötet i Hällekis. Klicka på bilden för att förstora.

Det här är en sammanställning av förslagen som kom in på dialogmötena för det nya kultur- och fritidspolitiska programmet. Mötena hölls i Götene, Källby, Lundsbrunn och Hällekis den 7 september.

På kvällen den 7 september så var det dialogmöten samtidigt i Götene, Källby, Lundsbrunn och Hällekis. Då träffade politiker medborgare i kommunen för att få höra vad det fanns för önskemål runt kommunens nya Kultur-och fritidspolitiska program.

Här har vi sammanställt samtliga förslag som kom in på mötena, tyvärr så kom det ingen till mötet i Lundsbrunn.

Förslagen skrevs kortfattat i punktform på Post-it-lappar.

Vad är viktigt för ett rikt fritids-, förenings- och kulturliv i Götene kommun?

 

Götene

 • Destinationsbolaget – hur mycket pengar satsar Götene på turistbolaget och hur mycket får kommunen tillbaka igen? Marknadsföring/typsnitt på loggan
 • Det saknas parkeringsplatser för besöksmål framför allt på Kinnekulle
 • Tillgänglighet är viktigt i alla sammanhang
 • Vägen till Björkullasands badplats behöver förbättras. Vägen borde öppnas upp hela året, nu är fordonstrafik förbjuden from hösten fram till våren med skyltar.
 • Vindarnas kapell – vem har tillsyn? Ser inte fint ut
 • Vandringslederna här saknas avståndsbeteckningar, borde kompletteras med detta.
 • Önskemål om att det tas fram en samlad bok om ”Götenes pärlor” en natur- och kulturguide. Lidköping har en sådan
 • Möjlighet till mobilguidning av besöksmål önskas
 • Eftersatt underhåll och skötsel av bänkar mm exempel: Brännaskogen, Martorpsfallen
 • Hastings bör röjas, är igenvuxet. Ser inte utsikten
 • Utsiktsplatsen behöver röjas
 • Toalettfrågan på Kinnekulle är ett bekymmer. (Besökare får inte använda toaletterna på Kinnekullegården)
 • Kulturen har en viktigt roll i integrationsarbetet, finns många duktiga kulturutövare bland de nyanlända
 • Bättre gensvar från kommunen gällande kulturarrangemang
 • Uthyrningsregler i kommunhuset
 • Ekonomisk hjälp till privata kulturhändelser
 • Forum för historiska spel
 • Festival för amatörteatergrupp
 • Mer kommunalt engagemang för teaterlivet
 • Länkar från kommunens föreningsregister till föreningarnas hemsidor, kan man lösa detta?
 • Kommunens informationstavlor är ett föredöme +
 • ”Öppna gårdar” på Kinnekulle, temaveckor
 • Nya, nygamla lokaler för konserter mm
 • Gynna lokala förmågor och gästartister
 • Bra biblioteksverksamhet idag+, positivt att det är öppet på lördagar med kringaktiviteter, märks att det är en mötesplats för nyanlända, kan öppettiderna utökas ytterligare exempelvis söndagsöppet?
 • Viktigt med öppna mötesplatser, exempelvis Solbacken
 • Hitta kanaler till att få med ungdomar i teater
 • Hitta lösningar för att ungdomar ska ta sig till ”obygden” och till centrum
 • Sportlovet- ordna en buss till Kinnekulle ( för skidåkning)
 • Nattbuss/taxi kring Kinnekulle
 • Övernattningsmöjligheter (hotell) saknas idag
 • Musik är viktigt för barn och ungdomar, Musikskola och Kulturskola
 • Utökade öppettider på ungdomscaféet
 • Biograf Göta Lejon, mycket bra ++
 • Medborgarkontoret, mycket bra ++
 • Politiker och tjänstemän på detta möte har låtit oss prata och ni har lyssnat på oss, mycket bra++

Källby

 • Gillar konceptet Vårrundan/Returrundan.
 • Viktigt att stärka entreprenörskapet
 • Trevligt välsorterat bibliotek
 • Idé: ljudapp i mobilen, alternativt ett spel, om kulturarv/ sevärdheter
  • Ex. Husaby källa (100 årsfirandet) göra den ljusinstallationen som fanns då permanent.
  • Ex. Vänermuseét ljudguide
 • Interaktiv broschyr att ladda ner?
 • Info kring både kända och mindre kända sevärdheter
 • Offentlig kultur inte lika viktig just nu (personligt) På sätt och vis ointressant om det finns i Lidköping eller Götene. Men om det ligger nära (ej långt att åka) blir det säkert mer ”av” att man spontanåker.
 • Viktigt med ungdomskultur. Bra grogrund för kommande kulturliv
 • Viktigt att samarbeta med studieförbunden
 • En större utställningshall, (känns som en entré idag) men viktigt/ bra att den är nära biblioteket
 • Vandringsleder underhålls (även skyltar och info tavlor)
 • Skidspår

Hällekis

 • Emil badet = toalett
 • Krångligt att ta sig fram till fågeltornet i Hällekis, vid reningsverket
 • Hastigheten i tätorten Hällekis. Stort träd på Hönsätersvägen höger sida
 • Utomhusgym vid elljusspår eller Falkängen. Golfbanan saknas- Falkängen.
 • 15 hjortar på en dag, skjuta av
 • Distriktssköterska
 • Cykelbana, ridning, bra pendlingsväg mellan Hällekis-Gössäter
 • Nytt grus på Boulebanan i Götene. Gym i gymnastiksalen
 • Lekplats Falkängen. Bostäder i samhället
 • Vandringsled längs Vänern Hällekis mot Björkullasand. Samlingslokal/ Matsal i kombination
 • Komplettera belysningen Elljusspår, kombination med mountainbike. Elljusspår saknas spån.
 • Viktigt att det är tillgängligt för alla
 • Folkets Hus- gemensam lokal
 • Bygga stort, ordentligt och utnyttja Folkets Hus. Används till både skola och fritid. Samarbete. Fiber
 • Evenemang i Hällekis
 • Varje tätort i Götene får sina kulturarrangemang
 • Hällekis kulturhus - samlingssal för skola, matsal, ”allaktivitetshus”
 • När man bygger ny skola i Hällekis- tänker man då 2 byggnader.
 • Samutnyttja skolans samlingssal, både dagtid och kvällstid.
 • Mer bussturer på kvällstid, dagtid
 • Kommunikationen mellan tätorterna
 • Märk ut fågeltornen
 • Fontän i dammen. ”Grodperiskop”
 • Tak på Falkängens ”utescen”. Bättre ljudanläggning. Finns möjlighet att hyra mobil ljudanläggning från kommunen.
 • Större gym.
 • Utegym vid vattnet, lekplats bredvid eller vid Folkets Hus.
 • Sköta om vandringslederna/Cykel ”Kinnekulle”
 • Mer informationstavlor vandringsleder-cykelleder
 • Skylta upp, mer starkare, original Kinnekulleleden.
 • Mer brevlådor med kartor
 • Emils badplats ”allmän badplats”, göra om till parkområde som kommunen sköter
 • Offentlig WC i Hällekis
 • Vågbrytare i Hamnen
 • Miljöföroreningar i byn
 • Oljud från Paroc
 • Utsläpp från gamla cementa området
 • Mötesplatser, för flera generationer, med stora och små arrangemang t ex teater mm
 • Tillgänglighet för alla, även barn och unga oavsett socioekonomiska skillnader
 • Cykelvägar GC
 • Kulturarrangemang året om, liknande som på Falkängen sommartid
 • Lekplats vid Falkängen
 • Flytta paviljongen till Falkängen
 • Kan barn och unga från Hällekis delta i scouterna i Forshem? Hur kommer de dit?
 • Skolan används på kvällstid bland annat till fritidsgård, skatepark i samarbete med barn och unga
 • Skateboard rullskidor mm på Truckvägen
 • Röja sly vid cementas kalkbrott
 • Vad händer med slalombacken?
 • Idrottsföreningen behöver hjälp att hålla bandyplanen iordning (redskap saknas)
 • Bygga upp turisthotellet i Munkängarna
 • Bussförbindelse med Götene
 • Anslagstavlornas baksida är tom. Varför inte en karta här med röd punkt: #Här är jag”. Många har ingen aning om var de är.
 • Slalombacken: Milspåret körs sönder av traktorer som ska mata hjortarna. Kan man inte mata hjortarna någon annan stans?

Vill du också lämna förslag?

Fyll i formuläret på den här sidan med dina egna tankar och idéer för vad som skulle göra fritiden i Götene kommun bättre i framtiden.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!