Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 28 mars 2022

Välkomna att lyssna till debatten på plats i Sessionssalen eller via Radio Kinnekulle när kommunfullmäktige sammanträder i Centrumhuset måndag den 28 mars klockan 18.00.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa dagordning och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också hela listan över ärendena som ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från kommundirektören
 5. Medborgarförslag om att återbesätta tjänsten som syn- och hörselinstruktör
 6. Medborgarförslag om att det vore trevligt om Lidköpingsvägen förbi ICA:s varuintag blev snyggare
 7. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 8. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Karlsson (S) rörande placering av ny förskola i Brännaskogen
 9. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Karlsson (S) rörande uppstart av budgetarbetet
 10. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsen ordförande från Evalena Öman (V) om avsaknad av information om samrådsorganets existens och roll i beslutsgången
 11. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 12. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationerEventuellt inkomna motioner
 13. Eventuellt ytterligare inkomna motioner
 14. Förslag om flytt av verksamhetsansvar för Träffpunkterna från socialnämnden till nämnden för utbildning, kultur och fritid
 15. Nya tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet
 16. Svar på motion från Kirsten Callander Junker (MP) om kartläggning av koldioxidutsläpp
 17. Svar på motion från Evalena Öman (V) om en effektiv samhällsbyggnadsorganisation för att möta framtidens behov
 18. Redovisning av partistöd 2021
 19. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022
 20. Eventuella valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!