Lyssna

Bredbandsstrategi för Götene kommun

För att bidra till att Sveriges mål nås när det gäller tillgång till bredband så antar Götene kommun målet: minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020. Detta ska i första hand ske genom investeringar av marknadsaktörerna. Den stora prioriteringen för fiberbyggnation i kommunal regi är ny ledning till Hällekis. Kommunen har också en viktig roll när det gäller att stimulera fiberbyggnation på landsbygd via fiberföreningar.

Upprättad: 2016-04-07

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2016-05-30, § 59

Planen

Du kan läsa om strtegin här:

Bredbandsstrategi för Götene kommun som pdf. Pdf, 995.1 kB.

Inledning

Att vara uppkopplade mot internet är idag en självklarhet för en stor del av kommunens medborgare. För att morgondagens tjänster och möjligheter ska kunna användas på samma självklara sätt behöver vi redan nu förbereda för morgondagens behov.

1.1 Kommunens vision

Bo i Götene – lev i världen.
För att förverkliga denna vsion krävs infrastrukturer som stöd. En del av dessa infrastrukturer handlar om bredband.

1.2 Syfte

Bredbandsstrategin beskriver den politiska viljan i Götene kommun och tar hänsyn till de lokala förutsättningar som råder. Den syftar också till att tydliggöra kommunens ansvar för att fullgöra både nationella och regionala mål.

2.1 Vad är bredband?

Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker som med hög hastighet överför data. Överföringshastigheten anges i bit per sekund.

Det är en form av infrastruktur, precis som våra vägar, men med en betydligt snabbare teknisk utveckling. Man kan jämföra utvecklingen av vägarnas standard de senaste hundra åren, med användningen av datorer i många hem de senaste tio-femton åren.

Både den tekniska utvecklingen, som möjliggör snabb kommunikation av stora datamängder, och behovet av tjänster, som kräver snabb kommunikation och stora datamängder, har utvecklats de senaste årtiondena. Och utvecklingen fortsätter.

Datakommunikation sker i huvudsak vi:

- Koppar. Det gamla telenätet, som ansluts via befintliga telefonjack, består av koppartråd. Det används exempelvis för ADSL. Koppar har begränsad överföringshastighet, där hastigheten också är beroende av avstånd. Att det också är störningskänsligt vid exempelvis åskväder kan många intyga. 
- Radio, eller mobilt bredband, är både snabbt och bekvämt på korta avstånd. Signaler sänds med hjälp av elektro-magnetisk strålning. En mast har en viss kapacitet, ju fler som använder masten samtidigt - ju mindre kapacitet för var och en. Tekniken har utvecklats snabbt på senare tid. Masten i sig kräver en fiberanslutning
- Fiber. En optisk fiber är gjord av glas eller plast. Den överför ljussignaler på motsvarande sätt som en kopparledning överför elektriska signaler. Att sända signaler med hjälp av ljus ger mycket stor kapacitet, även över långa avstånd. Tekniken har låg störningskänslighet för exempelvis väder.

Kontaktperson

Ingemar Ros, Kommunutvecklare
E-post: ingemar.ros@gotene.se
Telefon: 0511-38 68 88

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!