Attest- och utanordningsreglemente

  • Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna transaktioner.
    Särskilt dokument finns för riktlinjer för hantering av privata medel.
  • Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs.
  • Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnden är tillräcklig. Varje nämnd anger innebörd och omfattning av attestanternas ansvar.

Kommunstyrelsen har den 2 oktober 2019, § 188 antagit reglemente för attest och utanordningsreglemente.

Reglementet finns att ladda ned det här:

Attest- och utanordningsreglemente som pdf.PDF (pdf, 314.8 kB)

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!