Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Utomhusutställning "Min plats i Biosfären"

Forskare har ställt frågor till oss som bor i biosfärområdet om våra favoritplatser och vad de betyder för oss. Svaren och resultaten visas med en vandringsutställning i sommar, framtagen av Vänermuseet.

Välkomna att se utställningen om våra favoritplatser och vad de betyder för oss!

Plats: Utomhus i Stora Stenbrottet Hällekis.

31 juli - 31 augusti

Vandringsutställning, platser: Utställningen har visats i Lidköping i juni och i Mariestad i juli.

Obs! Utomhusutställningen kan besökas på ett säkert sätt. Tänk alltid på att hålla avstånd till varandra p.g.a corona enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer och ladda ner skriften om forskningsresultaten här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/62574

Mer info finns också på www.vanerkulle.se

#Minplatsibiosfären

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar Lidköping-, Götene- och Mariestadsområdet som tillsammans är ett av världens 700 modellområden för hållbar utveckling. Innehållet i Min plats i biosfären baseras på forskningsprojektet Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning utfört av forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle.

Kommunicering av forskningsresultaten är ett samarbete mellan forskare, Lidköping- Götene och Mariestads kommuner, Vänermuseet och biosfärföreningen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!