Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skyltad cykelled mellan Lidköping och Mariestad

Publicerad: 21 oktober 2011
Nu är skyltarna för den nya cykelleden mellan Mariestad och Lidköping på plats. Cykelleden är en del i ett projekt för ekoturism som drivs av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Det är en led för cyklister som vill njuta av cyklandet och inte är ute för att ta sig fram snabbt. Därför har vägvalet gjorts för att i första hand ge njutbara upplevelser. Hellre vackra grusvägar, även om de tar längre tid och kan vara lite mera tungtrampade, än bekvämare asfalterade vägar har varit mottot. Leden är totalt 65 kilometer lång och ansluter till Kinnekullebanans stationer på flera ställen. Förhoppningen är att det i framtiden skall bli möjligt att i högre grad kunna transportera cykeln på tåget. En av pionjärtramparna på leden är Marita Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande i Lidköping. Hon tog morgontåget med cykeln från Lidköping till Mariestad och återvände nöjd men trött till Lidköping på kvällen.

Leden är skyltad med cykelsymbol och ort (Lidköping och Mariestad, samt Källby och Hällekis som närmål) i rött på vit botten. Cykelleden är dragen på bilvägar med begränsad trafik där farten inte överstiger 70 kilometer i timmen och trafikvolymen är max 500 bilar per dygn i genomsnitt.

Rutt beskriven från Lidköping till Mariestad


Från Lidköping till Källby är det bilfri cykelväg, därefter går leden på småvägar genom Nordskog till Blomberg, och vidare mot Eriksberg, genom Stenbrottet till Hällekis. Från Hällekis fortsätter leden genom Varaskogen förbi Österängs egendom, Gamlegården och Klingetorp till Årnäs. Från Årnäs följer leden den gamla vägen förbi badet och sedan landsvägen till Björsäter där den går på Åsenvägen in till Mariestads centrum.

Rutt beskriven från Mariestad till Lidköping


Från Mariestad går leden via Rödjan, ut på Åsenvägen och framme i Björsäter vidare på landsvägen mot Årnäs. Söder om Årnäs viker leden av mot Klingetorp och fortsätter mot Gamlegården, Österängs egendom och Varaskogen till Hällekis. Från Hällekis via Stenbrottet, Medelplana, Blomberg genom Nordskog till Källby. Sträckan Källby — Lidköpings centrum är bilfri cykelväg.

Mer information


Ove Ringsby
Telefon: 0501-39 31 94
E-post: ove.ringsby@vanerkulle.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!