Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Regler för terrängcykling på Kinnekulle

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Trenden för ett aktivt friluftsliv och intresset för att vistas i naturen ökar.

Inte minst har intresset för terrängcykling ökat på senare år och det har varit tillåtet att cykla på Kinnekulle vandringsled. För att möta det växande intresset för terrängcykling har Götene kommun därför i samarbete med Destination Läckö-Kinnekulle utvecklat fler möjligheter till ett aktivt friluftsliv på Kinnekulle genom att märka ut leder för terrängcykling, så kallade MTB-leder, på Kinnekulles topp.

Eftersom Kinnekulle är ett område med höga naturvärden och med en ovanlig koncentration av ett stort antal sällsynta naturtyper, växter och djur är syftet med de nya MTB-lederna på Kinnekulles topp att bevara naturen genom att hänvisa cyklisterna till de särskilt markerade cykellederna. Informationsskyltar tydliggör vilka regler som gäller för terrängcykling i området.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett MTB-lederna en prövotid på två år. Kinnekulle är klassad som riksintresse för friluftsliv och utpekat av Naturvårdsverket enligt 3 kap. 6 § och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Ett riksintresse för friluftslivet har stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv. Det innebär bland annat särskilda natur- och kultur kvalitéer, variationer i landskapet och god tillgänglighet för många. Det ska även ha ett turistiskt intresse. Ett riksintresse för friluftslivet innebär inte ett ovillkorligt skydd av området eller att andra verksamheter inte kan tillåtas. Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken utgår från att områden så långt möjligt kan nyttjas för flera ändamål, men att det utpekade områdets värde har företräde om samutnyttjande inte kan ske. Denna bedömning sker av länsstyrelsen.

De regler som gäller för terrängcykling på Kinnekulle är:

  • Fotgängare har rätt att röra sig på alla leder, även MTB-lederna. Det är alltid du som cyklist som har skyldighet att i god tid sakta ner och tala om att du kommer vid passage av människor och djur. Fotgängare och ryttare ska alltid ha företräde.
  • Tala om för ryttare och gående när den sista personen passerar om ni åker i grupp. Tänk på att ge djuren tid och utrymme. De kan bli rädda av plötsliga rörelser och höga ljud.
  • Av alla de leder som finns uppmärkta på Kinnekulle är det endast på Kinnekulle vandringsled (orange markering i naturen) och på de specifikt markerade cykellederna på Kinnekulles topp som det är tillåtet att cykla.
  • Lämna inga spår efter dig och släng inget skräp i naturen. Ta med dig allt du hade med dig hem igen.
  • Åk med kontroll. Var uppmärksam på underlaget och vädret och cykla därefter. Allt åkande sker på egen risk.

Läs mer och se karta på turistbolagets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Juliane Thorin, Kommunutvecklare  0511-386394 juliane.thorin@gotene.se

 

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!