Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Äntligen utvärderar Unesco Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark skickade hösten 2019 in ansökan om att bli godkända som Sveriges första Unesco globala geopark. Nu kommer två personer från det Globala Geoparksnätverket (GGN) för att göra en utvärdering av området.

Enligt normal procedur skulle ansökan utvärderats sommaren efter, det vill säga 2020, men på grund av pandemin ställdes det in, säger Anna Bergengren, koordinator på Platåbergens Geopark. Därför känns det extra spännande att det äntligen blir av!

Utvärdering av ansökan

De två utvärderarna som kommer är Alexandru Andrasanu (Rumänien) och Sigurdur Sigursveinsson
(Island), och de är på plats mellan den 6-10 oktober.


– De kommer både ha möten med oss i geoparksteamet och se på vår verksamhetsplan, vår ekonomi, avtal med mera, men även resa runt och titta på besöksmål och träffa politiker och
samarbetspartners, säger Anna Bergengren.


De två utvärderarna skriver en rapport efter sitt besök, med en rekommendation om ett av tre
möjliga utfall: grönt, gult eller rött kort. Grönt kort betyder att geoparken blir godkänd direkt. Rött
kort och ansökan avslås. Gult kort betyder att ansökan skjuts upp två år och geoparken får en lista
med rekommendationer att förbättra.

Globala Geopark idag

I dagsläget finns det 169 globala geoparker i 44 länder världen över, bland annat i alla våra nordiska
grannländer. Det är en omfattande ansökningsprocess för att få statusen, som garanterar att endast satsningar med hög kvalitet och långsiktig stabilitet blir godkända.

Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner. Platåbergen i Västergötland är
världsunika och vittnar om flera geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling.
Man hittar till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av
meteoriter i platåbergen. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv, värdefulla
naturtyper och fascinerande platser att besöka.
– Vi hoppas att vi får chansen att bli Sveriges första Unesco globala geopark, och att en sådan status
kommer ge området ökad uppmärksamhet och bidra till en starkare besöksnäring i
platåbergslandskapet. Men även att det kan ge de boende här en bättre förståelse för att de
naturmiljöer som finns utanför köksfönstret är unika i världen, säger Anna Bergengren.

Vid frågor, kontakta:

Anna Bergengren, koordinator
E-post: anna.bergengren@grastorp.se
Telefon: 073-910 89 51

eller

Juliane Thorin, Götene kommun. kommunutvecklare

E-post: juliane.thorin@gotene.se

Telefon: 0511-38 63 94

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!