Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vi blir ett resurssmart äldreboende!

Kastanjegården ingår i projektet Resurssmart äldreboende för att förebygga avfall.

Projektledare Linnea Lämås från Göteborgsregionen

Resurssmart äldreboende är ett projekt som startade på Sekelbo äldreboende i Göteborg och som sedan spridit sig till alla stadens äldreboenden, till Göteborgsregionen och nu hela Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att förebygga avfall enligt en framgångsrik metod som leder till mycket mer positivt än minskade avfallsmängder, bl.a. bättre ekonomi, gladare boende och bättre arbetsmiljö.

Uppstartsträff

Den 14 februari var det en uppstartsträff och projektet beräknas pågå under våren. Projektet finsansieras av "Klimatklivet" och innehåller utbildning, informationsmaterial och en coach som hjälper personalen i arbetet. Vi hoppas att detta projekt blir lyckat så att vi kan sprida kunskapen vidare till övriga äldreboenden i kommunen.

Varför förebygga avfall?

  1. För miljöns skull. Allt avfall var en gång nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och därmed mindre påverkan på miljö och klimat.
  2. För att få tid och pengar över till annat. Genom att förebygga avfall kan både inköpskostnader och avfallsavgifter sänkas. Tid kan användas till annat än att hantera produkter och avfall.
  3. För att nå mål och följa lagen. Genom att förebygga avfall följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla nationella och lokala mål.

Engagerad personal som arbetar fram en handlingsplan för att minska matsvinn, engångsartiklar och inkontinenshjälpmedel.

Kontakt Kastanjegården

Enhetschef
Anna Tapper Andersson
E-post: anna.tapperandersson@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 59

Enhetschef
Evjenia (Mia) Edelbring
E-post: evjenia.edelbring@gotene.se
telefon: 0511-38 61 62

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!