Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Synpunkter på omsorg och stöd!

Publicerad: klockan

Den 1 mars 2014 infördes en rutin för synpunkts- och klagomålshantering inom äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. En sammanställning har nu gjorts över inkomna synpunkter och klagomål under 2014.

Resultatet

Utifrån resultatet kan man se att det kommit in både beröm och klagomål till verksamheten, även några förbättringsförslag också.

Flest synpunkter inom äldreomsorgen - minst inom handikapp och individ- och familjeomsorgen

Det är inom äldreomsorgen som det kommit in flest synpunkter.  Handikappomsorg och individ- och familjeomsorg har betydligt färre synpunkter än äldreomsorgen. Här behöver man jobba mer med information till brukare, närstående och personal för att få in fler synpunkter.

Vem har lämnat in synpunkter?

När det gäller vilka som har lämnat in synpunkter så är det relativt jämnt fördelat mellan den enskilde, anhöriga och anonyma. Att det är en del som har valt att vara anonyma medför att verksamheten inte kan återkoppla för att få mer information och vilka åtgärder som man tänker vidta. Eftersom det är en ny rutin kanske en del känner sig osäkra och vill vara anonyma då man inte vet hur exempelvis ett klagomål kommer att tas emot. Många befinner sig i en beroendeställning vilket också kan påverka. Förhoppningsvis väljer fler att lämna sitt namn framöver då rutinen har satt sig i verksamheten och informationen når ut till brukare deras närstående och övriga medborgare i Götene.

Synpunktsfoldern mest använd

Den framtagna synpunktsfoldern är det sätt de flesta har valt att använda när de ska lämna synpunkter, även brev och webben används en del.

Mer information behövs

Sammanfattningsvis kan man säga att det efter 10 månader som rutinen funnits kommer in både beröm, klagomål och förbättringsförslag och att de har åtgärdats och hanterats på ett bra sätt. Det som behöver förbättras är informationen om synpunktshanteringen till brukare, anhöriga och personal. Vi måste få in fler synpunkter och klagomål, speciellt inom handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.

Läs hela sammanställningen Pdf, 458.5 kB.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!