Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skara, Götene och Lidköping satsar på socialsekreterare

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Den senaste tiden har det varit stor omsättning bland socialsekreterare och att behålla och rekrytera personer med rätt kompetens har visat sig vara en stor utmaning. Detta är något som Skara, Götene och Lidköpings kommun uppmärksammat och har därför gjort en gemensam satsning för att bryta den trenden.

Gemensam satsning 

I höstas startades därför ett introduktionsprogram där nyanställda socialsekreterare får möjlighet att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte, ökad kunskap om yrket samt en trygg plattform att stå på inför kommande arbetsår. Syftet är att skapa en god start för nyanställda socialsekreterare och erbjuda en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och vill stanna kvar i sitt yrke.

– En satsning som i allra högsta grad ligger rätt i tiden att kunna erbjuda nyanställda ett introduktionsprogram. Svårigheterna i att behålla samt rekrytera personal som vill stanna i yrket är av stor vikt för att kunna upprätthålla en socialtjänst med god kvalité. Vår förhoppning är att satsningen ska ge den enskilde en god start i arbetslivet och bli en del i en attraktiv arbetsplats, säger Kristina Järman enhetschef individ- och familjeomsorgen i Götene

Innehåll

De tre kommunerna Skara, Götene och Lidköping har stått för värdskapet varannan gång. Introduktionen har bestått av sex heldagar utspridda under ett halvår där föreläsningar varvas med diskussioner och gruppuppgifter. Innehållet har varit; socialsekreterarens roll, öka tryggheten i yrkesrollen, planera din tid, lagstiftning, juridik, yrkesstolthet, arbetsglädje, massmedia och de svåra samtalen.

Avslutning med föreläsning av Jonas Bustad

Introduktionsprogrammet avslutades igår på Kinnekullegården med en uppskattad föreläsning på förmiddagen om individutveckling av Jonas Bustad från Götene Kommun. Jonas blandade teori med praktiska gruppövningar. Efter lunch ägnade deltagarna till att ge sina synpunkter på introduktionsutbildningen; Vad har varit bra? saknades någon del? Vad kan förbättras?

Utvärdering

Nu kommer de personer som är projektledare att utvärdera projektet och ta ställning till hur man ska gå vidare.

– Självklart hoppas vi på att kunna genomföra projektet även nästa år, men det får vi ta ställning till efter utvärderingen, säger Eva Olofsson som är en av projektledarna från Skara kommun.

Jonas Bustad föreläser

Klurig gruppövning med rep

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!