Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nya åtgärder mot Covid-19 med start 12 januari

I den första veckan av det nya året hade vi rekordmånga konstaterade fall av Covid-19 i Västra Götaland: hela 27 044 nya fall. Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allt fler blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård. Den 12 januari införde Regeringen nya åtgärder för att hantera smittspridningen. Vi har alla ett ansvar att följa dem.

Tabell över antal nya fall av covid-19 från vecka 10 2020 till och med vecka 1 2022 i västra Götaland. Vecka 1 var antalet nya fall 27 044.

En kraftig ökning av nya fall av covid-19 under vecka 1 i regionen. Klicka för att förstora bilden.

Efter jul och nyårshelgerna har smittspridningen i Sverige ökat kraftigt i och med att den nya virusvarianten omikron dominerar smittspridningen. Allt fler blir så allvarligt sjuka att de måste läggas in på sjukhus. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården mycket ansträngt. Nu vidtas nya åtgärder för att hantera smittspridningen och för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.

Allmänna råd för individen

Folkhälsomyndigheten beskriver de senaste besluten för individen kortfattat:

  • håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med mycket trängsel
  • stanna hemma när du har symtom
  • tvätta händerna ofta
  • arbeta hemifrån om du kan
  • om du inte kan arbeta hemifrån - håll avstånd till andra på arbetsplatsen
  • begränsa antalet nära kontakter och avstå från större sociala sammanhang inomhus.
  • försök resa kollektivt under andra tider än i rusningstrafik och om det är svårt att hålla avstånd till andra resenärer bör munskydd användas.

Folkhälsomyndigheten uppmanar den som inte är vaccinerad att vidta särskilda försiktighetsåtgärder då de löper ökad risk att bli smittade och få svår Covid-19. Det innebär att du bör undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Håll dig uppdaterad kring de nuvarande restriktionerna på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Rekordmånga fall under vecka 1

Under förra veckan konstaterades 27 044 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Smittspridningen är stor i hela Västra Götaland i och med den nya varianten omikron, som är mycket smittsam.

Statistiken visar att allvarlig sjukdom ökar kraftigt bland ovaccinerade personer, både inom intensivvården och slutenvården, men ligger fortfarande lågt bland vaccinerade personer. Du kan läsa mer om statistik om "Vård för covid-19 och vaccinationsstatus" på Socialstyrelsens hemsida.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!