Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nationell folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor"

Publicerad: 14 april 2011
Enkäten "Hälsa på lika villkor" skickas ut av Västra Götalandsregionen med start 18 april. I Götene kommun skickas den till 1.600 personer som är slumpmässigt utvalda.

Enkäten "Hälsa på lika villkor" kan besvaras fram till 27 juni. Enkätundersökningen syftar till att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och följa förändringar över tid. Resultatet kommer att användas som underlag för planering och prioritering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa.
 

Fakta om den nationella enkäten

  • En nationell studie, undersökningen genomförs i hela Sverige och startade år 2004
  • Undersökningen genomförs vart fjärde år i Västra Götaland. Nästa tillfälle är år 2015
  • Undersökningen görs i samarbete med Statens folkhälsoinstitut och Statistiska centralbyrån (SCB)
  • Ett slumpmässigt urval av totalt 96.000 personer i åldern 16-84 år görs i Västra Götaland, 1.600 i varje kommun respektive stadsdel i Göteborg
  • I Borås stad skickas enkäten ut till 4.800 personer
  • Syftet är att få en uppfattning om hur befolkningen mår "idag" och att följa förändringar över tid
  • Frågeformuläret omfattar 75 frågor
  • Den ger möjlighet att jämföra levnadsvanor, hälsa med mera mellan olika områden i länet, mellan olika grupper i befolkningen; ålder, kön, socioekonomi, födelseland med mera
  • Resultaten presenteras på Västra Götalandsregionens hemsida vid årsskiftet.

Om du har frågor, kontakta:
Tove Wold-Bremer
Folkhälsoplanerare i Götene kommun
Telefon: 0511-38 63 66
Mobil: 070-818 72 30
E-post: tove.wold-bremer@gotene.se

Vanliga frågor om enkäten "Hälsa på lika villkor" Pdf, 93.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!