Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Månadens fråga: Finns det fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta att välja mellan?

Publicerad: 31 augusti 2012
Ändrad 2010-10-01: Frågan stängd.
I Götene kommuns antagna plan för funktionshindersområdet står det bland annat att: Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor som andra, både som deltagare och utövare. Kommunen ska vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation och idrott som andra.

Frågan är stängd


Frågan var för september månad och är nu stängd, du kan se resultatet nedan.

Frågan


Anser du som funktionsnedsatt att du har tillräckligt med fritidsaktiviteter att välja mellan?

Resultat


Ja - 5
Nej - 6

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!