Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Lex Sarah-utredning om socialtjänsten borde ha agerat annorlunda

Publicerad: klockan

SVT:s Uppdrag granskning har gjort en granskning om brister inom Sveriges socialtjänster. Ett individärende med tragisk utgång från socialtjänsten i Götene kommun finns med i programmet som visas den 9 januari. Nu görs en extern Lex Sarah-utredning för att klarlägga om kommunen har tagit det ansvar vi har enligt Socialtjänstlagen. Resultatet väntas denna vecka.

I Uppdrag gransknings program berättas om en tragisk händelse kopplat till ett ärende inom individ- och familjeomsorgen i Götene. Socialchef Eva Thimfors är med genom en telefonintervju. Eftersom det gäller ett sekretessbelagt ärende uttalar sig inte socialchefen i det enskilda ärendet och det kan därför framstå som att uttalandet är fyrkantig och osympatisk. Men ingen på Götene kommun tycker något annat än att det som har skett är fruktansvärt och väldigt beklagligt.

I programmet lyfts bland annat frågan om vi gjorde en Lex Sarah-utredning i samband med att vi fick det tragiska beskedet, det vill säga en utredning för att klarlägga om kommunen har tagit det ansvar vi har enligt Socialtjänstlagen. En sådan utredning gjordes beklagligt nog inte då, och görs därför nu i efterhand av en extern utredare. Resultatet från den väntas komma under denna vecka och kommer att skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för vidare granskning. Oavsett vad utredningen kommer fram till kommer verksamheten att fokusera arbetet på rutinerna för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!