Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av efterlevnaden av den nya pandemilagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Lagbok med coronavirus runt omkring

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen, även kallad pandemilagen, kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är:

  • gym- eller sportanläggningar
  • badhus
  • handelsplatser
  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Vill du rapportera behov av tillsyn?

Om du upplever verksamheter som berörs av lagen och som inte verkar följa den är du välkommen att rapportera in detta till länsstyrelsen:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon: 010-224 40 00
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Läs mer om pandemilagen och tillsynen

På Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida kan du läsa mer om länsstyrelsens uppdrag om tillsyn av efterlevnaden av pandemilagen.

Pandemilagen i sin helhet (lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19) kan du läsa på Sveriges rikstags hemsida.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!