Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunen går ur stabsläge

Coronapandemin är inte över. Men den akuta fasen för Götene kommuns arbete med covid-19 har passerat. Det innebär att ansvaret för hanteringen av pandemin nu övergår till ordinarie verksamheter och krisledningsgruppen upphör. Om behov skulle uppstå är vi redo att gå upp i stabsläge igen.

I fredags (den 9 oktober) beslutade krisledningsgruppen i Götene kommun att gå ur det så kallat stabsläget. Det innebär att krisledningsgruppen, som fram till nu har haft det övergripande ansvaret för arbetet med coronapandemin, upphör.

Det innebär inte att kommunen slutar att arbeta med följderna av pandemin. Ansvaret kommer gå över till ordinarie verksamheter och ligger inte längre på en central grupp.

Varför går vi ur stabsläge?

Folkhälsomyndigheten har länge flaggat för att den här pandemin kommer att pågå under lång tid, kanske flera år. Som organisation måste vi därför hitta ett nytt normalläge där hanteringen av smittorisken är en rutin som ingår i det dagliga arbetet och inte något extra. Flera organisationer inom regionen har sedan en tid tillbaka gått ur sina stabslägen och vi känner nu att även vi är redo.

Sedan början på sommaren har läget varit lugnt inom Götene kommuns verksamheter. Personalförsörjningen har flutit på, rutinerna för att undvika smitta har fungerat bra och vi har inte haft några nya fall av covid-19 inom våra omsorgsverksamheter. Arbetet med hanteringen av pandemin har integrerats i ordinarie verksamheter. Det finns därför inget behov av en krisledningsgrupp längre. Våra verksamheter är väl rustade att klara det fortsatta arbetet inom ordinarie organisation.

Fortsätter bevaka läget

Vi kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av pandemin, på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi kommer att fortsätta att följa och anpassa våra verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd, rekommendationer och restriktioner. Likaså kommer vi att fortsätta påminna både våra medarbetare och våra kommuninvånare om att pandemin på inget vis är över utan fortfarande pågår och kräver försiktighet.

Om behov skulle uppstå är vi redo att gå upp i stabsläge igen.

Slutar redovisa egen statistik över antalet smittade

Att vi går ur stabsläget innebär också att vi kommer att sluta redovisa statistik över antalet smittade inom kommunens omsorgsverksamheter. Den sista uppdateringen gjordes fredagen den 9 oktober. Från och med vecka 42 hänvisar vi helt till Västra Götalandsregionens sammanställning över antal smittade.

Pandemin pågår fortfarande

Vi vill vara tydliga med att beslutet om att gå ur stabsläge på inget vis betyder att pandemin är över. Det innebär bara att våra verksamheter nu är så väl rustade att de klarar att hantera situationen inom respektive verksamhet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller fortfarande i allra högsta grad. Vi måste fortsätta hjälpas åt att minska smittspridningen. Individens ansvar är fortsatt stort:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra som du inte delar hushåll med
  • Tvätta händerna noga och ofta.

Vid frågor kontakta

Felicia Abelsson, säkerhetssamordnare
Telefon: 0511-38 60 19
E-post: felicia.abelsson@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!