Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fortsatt nöjda äldre inom äldreomsorgen

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Över 90 % av de svarande är sammantaget nöjda med sin äldreomsorg visar den nationella undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" som genomförs årligen av Socialstyrelsen.

 - Jag är otroligt nöjd och stolt över vår personal som gjort detta möjligt. Vi kommer fira personalen med att bjuda på tårta, säger Eva Thimfors socialchef. 

Äldreomsorgen får återigen höga omdömen i den nationella undersökningen där de äldre tillfrågas vad det tycker om äldreomsorgen. Jämfört med riket och Västra Götaland har Götene högre betyg i de flesta av frågorna. 

Hemtjänsten förbättrat resultat

Svarsfrekvens 58,3 %  Riket 57 %.

Om man ser till helheten för hemtjänsten så ligger Götene 2020 över medelvärdet i riket och Västra Götaland i 14 av de totalt 15 frågorna. Detta är ett förbättrat resultat i jämförelse med 2019 då Götene låg över medel i 13 av 15 frågor. I 6 av frågorna har vi fått ett betyg på 90 % och över vilket är mycket bra.

De äldre i hemtjänsten är mest nöjda med:

 • Personalens bemötande 99 %
 • Fungerande samarbete mellan anhörig och hemtjänsten 94 %
 • Känner förtroende för personalen 93 %
 • Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 93 %
 • Personalen kommer på avtalad tid 92 %
 • Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 90 %

Några förbättringsområden! 

Trots mycket höga omdömen finns det några av frågorna som fått ett något lägre betyg som verksamheten måste förbättra. dessa är:

 • Besväras av ensamhet
 • Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
 • Handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres behov 

De äldre är också nöjda med sitt äldreboende

Svarsfrekvens 42,2 % . Riket 39,8 %.

Om man ser till helheten för särskilt boende så har Götene sedan många år tillbaka fortfarande ett mycket bra resultat jämfört med riket och Västra Götaland. Götenes resultat ligger över riket och Västra Götaland i 17 av de 22 frågorna och har fått ett betyg 91 % och över i 7 av frågorna. I jämförelse med Götenes egna resultat de senaste tre åren så är det dock en förämring i nästan hälften av frågorna vilket är en varningsklocka även om Götene ligger väldigt högt i jämförelse med riket.

Topp 1 i en fråga

Jämfört med alla deltagande kommuner i Sverige så ligger Götene i topp i en av frågorna:

 • Fick plats på önskat äldreboende 100 %

En anledning kan vara att när utbyggnaden av Kastanjegården stod klart med  fler platser försvann kön mer eller mindre till äldreboendena, detta i sin tur öppnande upp för att i högre grad kunna tillgodose den sökandes önskemål om ett specifikt äldreboende.

De äldre på äldreboende är mest nöjda med:

 • Fick plats på önskat äldreboende 100 %
 • Får bra bemötande av personalen 95 %
 • Känner sig trygg på sitt äldreboende 93%
 • Personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete 92 %
 • Fungerande samarbete mellan anhörig och personal 91%
 • Känner förtroende för personalen 91 %
 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet 91 %

Förbättringsområden

Trots mycket höga omdömen finns det några av frågorna som fått ett lägre betyg som verksamheten måste förbättra, dessa är:

 • Känsla av ensamhet
 • Var de ska vända sig med synpunkter och klagomål
 • Aktiviteter som erbjuds på äldreboendet
 • Möjligheter att komma utomhus

Handlingsplan

Nu ska ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras.

Om socialstyrelsen nationella brukarundersökningar 

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg.

Länk till Socialstyrelsen, äldres uppfattning om äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!