Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

EU-projekt för att minska sjukskrivningar bland personalen

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Om man tidigare i första hand sjukskrevs för fysiska besvär som ont i rygg och nacke, är det i dag vanligare att man mår dåligt på grund av psykiska orsaker. Allt fler sjukskrivs på dessa grunder. Väldigt många är undersköterskor och de allra flesta är kvinnor

Med projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg, hoppas Högskolan i Skövde kunna medverka till att sjukskrivningarna i den här gruppen minskar


Försäkringskassans statistik visar att det så kallade ohälsotalet i Skaraborg, ligger högre än snittet för Västra Götaland. Och många av dem som är sjukskrivna är undersköterskor. När projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg nu dragit igång, så görs det mot bakgrund av att Skaraborg som helhet har ett behov av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa.

Götene kommun är en av fyra kommuner som deltar i projektet

Fyra kommuner deltar i projektet: Lidköping, Hjo, Karlsborg och Götene. Faktum är att Lidköping, Hjo och Karlsborg är de tre kommuner i Skaraborg som har högst andel psykiska diagnoser i pågående sjukfall. Götene har en något lägre andel, men också här är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Flera förväntningar på projektet

Eva Thimfors, socialchef i Götene, har flera förväntningar på projektet.
-Först är det intressant att det ser på problematiken utifrån olika nivåer; individ, grupp och organisation. Min upplevelse är att vi oftast tittar på dessa nivåer isolerat och inte får ihop det till en helhet. En annan förväntning som jag har på projektet är att det ”beforskas” utifrån olika forskningsområden. Det ska bli spännande att få följa resultaten.

Eva Thimfors ser också fram mot att få ta del av de aktiviteter som beskrivits i projektansökan och se hur man kan använda dem på hemmaplan.

-Det är positivt att flera kommuner ingår så att vi kan dela erfarenheter med varandra, och utifrån det få tips om arbetsmetoder. Helt naturligt har jag förväntningar på att gå från ord till handling för att sänka sjukpenningtalet bland våra anställda.

Fokus på undersköterskor

Högskolan i Skövde och projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg har tilldelats 9,2 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF).

-Vi vill förebygga och motverka psykisk ohälsa och på så sätt bidra till ett hållbart arbetsliv där fler stannar kvar i arbetslivet längre, säger projektledare Karin Appelberg vid institutionen för hälsa och lärande, och tillägger att man i projektet fokuserar på undersköterskor som är anställda i den kommunala vård- och äldreomsorgen.

I Lidköping, Götene, Karlsborg och Hjo, är en klar majoritet av den här personalkategorin kvinnor. Och allt fler av de som är sjukskrivna vid dessa förvaltningar, är det på grund av psykiska orsaker.

-Det här är en trend som måste brytas, säger Karin Appelberg.

Olika insatser

Syftet med projektet, där kognitiv neurovetenskap, socialpsykologi, företagsekonomi och folkhälsovetenskap ingår, är att göra flera insatser för att få sjukskrivningarna att minska, och att i efterhand även kunna komma med rekommendationer till kommunerna om hur de bör arbeta vidare kring detta i framtiden.

-En av insatserna i projektet innebär att vi under hösten ska träffa 180 anställda som väljs ut i samråd med kommunerna. En del av dem kan vara sjukskrivna eller har varit sjukskrivna. Andra jobbar, säger Kristoffer Ekman, adjunkt vid avdelningen för kognitiv neurovetenskap.

Här är man intresserade av hjärnan i relation till olika tillstånd, såsom exempelvis välbefinnande.

-Samtliga anställda som ingår i den här delen av projektet kommer att förses med en hjärtfrekvensmätare före och efter insatsen. Detta ger oss möjligheten att utvärdera vilken effekt insatsen har på mätningar av autonoma nervsystemets aktivitet, det vill säga hur deltagarnas stress och återhämtning ser ut. Vi kommer också att be deltagarna att själva skatta hur de mår innan och efter, säger Kristoffer Ekman.

Vad har bäst effekt?

I projektet kommer de anställda att erbjudas tre olika sorters individuella insatser. Kartläggning, samtal och mobilapplikation.

-Vi vet, utifrån tidigare forskning, att alla tre är effektiva för att öka upplevelsen av välbefinnande, men vi vill nu att lära oss mer om hur de förhåller sig till varandra för att kunna ge mer specifika rekommendationer, säger Kristoffer Ekman.

Insatsen är den första i projektet och kommer att genomföras under hösten 2017. Därefter följer alltså fler insatser på olika nivåer i organisationerna.

-Sammantaget är målet förstås att vi på det här viset ska hitta en bra metod för att motverka psykisk ohälsa, och att vi från Högskolan i Skövde ska kunna rekommendera kommunerna på vilket sätt de kan arbeta vidare. Inte minst genom att kunna erbjuda utbildningspaket, säger Karin Appelberg.

För mer information, kontakta:

Karin Appelberg, projektledare och utbildningshandläggare vid institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde:
0500-44 82 76, karin.appelberg@his.se

Anita Kjellström, projektledare och lektor vid institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde:
0500-44 80 15, anita.kjellstrom@his.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!