Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Dags att söka Skaraborgs folkhälsopris 2018

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Varje år delar hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborg ut folkhälsopris om 30 000 kronor. Nu är det dags att söka årets folkhälsopris. Senast den 8 oktober vill vi ha din ansökan.

Folkhälsoarbete handlar både om att främja det som är friskt och att motverka det som är ohälsosamt.

Folkhälsopris för en bättre hälsa

Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälsoområdet. Med lokala aktörer menas organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet. Syftet med samverkan ska vara att arbeta för en bättre hälsa.

Folkhälsopriset ska avse:

  • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
  • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att förbättra den
  • Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad kvalitet

Följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • Ansökan ska avse aktiviteter/insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer
  • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
  • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning/utvärdering
  • Aktiviteten/insatsen ska vara till nytta för andra och kunna genomföras också i andra kommuner i Skaraborg.

Så ansöker du

Du kan antingen utforma din ansökan fritt eller använda denna ansökningsmall Word, 35.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansökan ska vara insänd senast 8 oktober 2018 till:

e-post: hsn.ostra@vgregion.se.

eller

Diariet
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Mer information om folkhälsopriset

Västra Götalandsregionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nytt fönster) kan du läsa mer om folkhälsopriset.

Du kan även kontakta Per Bjurén.
Telefon: 010-441 36 43 eller 070-887 56 63
E-post: per.bjuren@vgregion.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!