Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Bättre personalkontinuitet i hemtjänsten

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Antalet personal från hemtjänsten som besöker en hemtjänsttagare under en tvåveckorsperiod är i genomsnitt 10 personal 2014. Detta är en förbättring jämfört med mätningen 2013 då genomsnittet var 11 personal.

Om undersökningen

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) hämtar årligen in uppgifter om hur många personal som hemtjänsttagaren möter under en två veckorsperiod.

Mätningen är genomförd under en två veckorsperiod  fr.o.m. 2014-10-13 t.o.m. 2014-10-26. Mätningen avser personer 65 år eller äldre, som är beviljade daglig hemtjänst med två eller flera besök 7 dagar/vecka mellan 07.00 – 22.00.

Resultat

Antalet personal som besöker en brukare under en tvåveckorsperiod 2014 är i genomsnitt 10 personal i Götene kommun, vilket är en förbättring sedan förra mätningen 2013. Ett mycket bra resultat om man jämför med rikssnittet som var 14 personal 2013. Vad rikssnittet är 2014 vet vi inte förrän i januari 2015 då resultatet presenteras i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Läs mer

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!