Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

19 projekt får medel för sina folkhälsosatsningar

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Folkhälsorådet presenterar stolt 2015 års stimulansprojekt! Inte mindre än 19 olika projekt får i år stöd från Folkhälsorådet.

En del av projekten är helt nya för i år, andra är inne på sitt andra och tredje år. Det är många nya idéer som får möjlighet att testas och utvecklas.

Fördelning av stimulansmedlen är 200 000 kronor av Folkhälsorådets budget på 450 000 kronor. Kriterierna som gäller för projekten är att de följer Rådets strykorts intentioner. Att samarbeta  med andra verksamheter är viktigt för att få ta del av Folkhälsorådets medel; tillsammans med andra skapas nya arbetsmetoder och kontaktytor. Fokus ligger på inflytande och delaktighet i samhället samt kost och rörelse.

Projekten har stor spridning, det finns något för alla. Det kan vara orientering, motorminnen eller kulturfestival.

Stimulansprojekten 2015

Följande har tilldelats stimulansmedel för sina folkhälsoprojekt:

1. Skaparglädje (Tredje året)

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan

Kontaktperson: Annki Alnemar
Telefon: 0511-594 90
E-post: ann-christine.alnemar@sv.se

Samverkanspartner: Frivilligsamordnare och kulturombud på äldreboendet.

Syfte: Kreativitet genom acrylmålning på olika underlag, stimulerar hjärnan, stödjer och stärker självkänslan, när orden tryter.

Skapande träffar 1 gång i vecka med ledare. Efter en tids målning är vår förhoppning att genomföra ett vernissage på Götene Äldrecenter med mingel och tilltugg för alla intresserade.

Beslut: 7 500 kr

2. Kvinnobad (Tredje året)

Projektägare: Studieförbundet ABF

Kontaktperson: Anita Blom

Telefon: 073-518 73 05 eller 0501-15070
E-post: anita.blom@abf.se

Samverkanspartner: Västerbybadet/Simklubben

Syfte: En del kvinnor vill av olika skäl inte vistas i badhuset om män är närvarande. Det kan vara på grund av kultur, utseende, missbruk med mera. Projektet vill ge dessa kvinnor en möjlighet att blanda nytta med nöje genom att varva simning och samtal med kost och motion, livräddning och annat som leder till bättre fysisk och mental hälsa.  

Beslut: 9 000 kr

3. Veckans bana (Tredje året)

Projektägare: Ok Klyftamo

Kontaktperson: Svante Lindqvist

Telefon: 0511-51514
E-post: okklyftamo@okklyftamo.se

Samverkanspartner: SISU

Syfte: Att främja folkhälsan genom att locka fler människor att röra sig i skog och mark och underlätta att det blir en regelbunden vana. Vi kommer varje vecka under säsongen erbjuda allmänheten nya orienteringsbanor. Banorna kommer finnas i fyra olika varianter för att passa alla åldrar, konditioner och förkunskaper. Vi kommer annonsera i lokalpressen och informera om hur man tar del av kartorna. Man kommer antingen kunna utnyttja banorna på en gemensam aktivitet en kväll i veckan, då folk från klubben finns på plats, eller göra det på egen hand när som helst under veckan.

Beslut: 10 000 kr

4. Esperanza tjejgrupp (Tredje året)

Projektägare: Fritid/Ungdom

Kontaktperson: Susanne Lövgren Frost
Telefon: 0511-38 60 83
E-post: susanne.lovgren-frost@gotene.se

Samverkanspartner: Studieförbundet Sensus

Syfte Att stärka unga tjejer s självförtroende och självkänsla genom olika gruppaktiviteter. Att ge dem möjlighet  tillsammans med vuxna förebilder göra trevliga aktiviteter.

Beslut:   5 000 kr

5. Motorminnen (Tredje året)

Projektägare: Barbro Hallberg

Kontaktperson: Barbro Hallberg
Telefon: 0511-38 62 36
E-post: barbro.hallberg@gotene.se

Samverkanspartner: Studieförbundet Vuxenskolan och Götene Motorklubb

Syfte I ett hälsofrämjande syfte ta till vara och stimulera seniorers olika intressen, vilket skapar psykisk hälsa och välbefinnande. Genom dessa träffar mötas, minnas och samtala kring olika motorminnen. En viktig del är också att ta tillvara en "kulturskatt" kring Kinnekulle ring och Götene Motorklubb som bildades år 1929. Genom dessa möten och upplevelser inom området skapa vi nya motorminnen tillsammans.

Beslut: 7 500 kr

6. Fysisk aktivitet på recept (Tredje året)

Projektägare: Skolhälsovården Fornängsskolan och Västerbyskolan  

Kontaktperson: Monika Shepherd
Telefon: 0511-38 61 81
E-post: monika.shepherd@gotene.se  

Samverkanspartner: Life club, Götene

Syfte: Att stimulera ungdomar till fysisk aktivitet, att öka intresse för motion och rörelse. Målgruppen är elever med övervikt och/eller de som har en stillasittande fritid. Gruppaktivitet för 20-25 elever på Life club. Eleverna får prova på olika aktiviteter för att stimuleras till en fortsatt fysisk aktivitet. Urvalet av elever till gruppen görs av respektive skolsköterska på högstadieskolorna i Götene.

Beslut: 10 000 kr

7. En idrott för alla (Andra året)

Projektägare: Bengt-Åke Gindemo, Ljungsbackenskolan/Lundabyn. Götene kommun

Kontaktperson: Bengt-Åke Gindemo
Telefon: 0511-38 61 85
E-post: bengtake.gindemo@gotene.se

Samverkanspartner: Västergötlands Handikappsidrottsförbund

Syfte: Skapa en samsyn för olikheter gällande förutsättningar inom skolidrotten och som en del i inkluderingsarbetet. Erbjuda ett vidgat perspektiv för eleverna på vad idrott kan innebära oavsett förmåga. Förståelse skapar inkludering. Barnen får under en dag lyssna till en föreläsning med Marika Weidinger (Västergötlands Handikappsidrottsförbund) om funktionshinder, bland annat cp-skada som hon själv har. Efter det får barnen prova på både rullstolsteknik, hinderbana med synoptik och käppar och rullstolsinnebandy med mera.

Beslut: 10 000 kr

8. Vi är en del av samhället, världen och biosfären (Andra året)

Projektägare: Kullebarn, Götene kommun

Kontaktperson: Märta Gustavsson
Telefon: 0730-86 47 59
E-post: marta@kreativtavstamp.se 

Samverkanspartner: Biosfärskontoret, biosfärsambassadör, Kinnekulle hembygdsförening, Mötesplats Kinnekulle, Brattefors gård, Ubsola gård och Coop Hällekis.

Syfte: Med rörelse, lek och möten med personer utanför förskolan vill vi visa barnen att vi genom kultur och mat är en del av samhället och biosfären. Främja förskolans delaktighet i det lokala samhället. Låta barnen möta biosfärsområdet med företag, offentlig sektor samt ideella verksamheter, som t.ex. delta i Vårrundan, besök av biosfärsambassadör, studiebesök på gårdarna (ovan) . Göra en kokbok med god och smart mat som alla barn får.

Beslut:  10 000 kr

9. Filmskapande ungdomar (Andra året)

Projektägare: Studieförbundet Studiefrämjandet

Kontaktperson: Conny Larsson
Telefon: 0510-77 90 46
E-post: conny.larsson@studieframjandet.se

Samverkanspartner: Lundsbrunns samhällsförening, Fritid/Ungdom och Biografföreningen Götalejon.

Syfte: Att erbjuda mentorer som hjälper ungdomar att lära sig göra sina egna filmer i Götene tätort. Mentoreren från Studiefrämjandet kommer till kommunens olika fritidsgårdar och stöttar arbetet med de egna filmerna. 

Beslut: 10 000 kr

10. Götene can cook (Andra året)

Projektägare: Anna Håkansson, Elevhälsan

Kontaktperson: Anna Håkansson
Telefon: 0511-38 65 15
E-post: anna.hakansson@gotene.se

Samverkanspartner: Familjecentrum, Närhälsans BVC, NBV Väst och  kostrådgivare.

Syfte: Ge inspiration och idéer hur man på ett lust fyllt sätt kan öka intresset för mat och matlagning och på detta sätt skapa bättre matvanor för barn och deras föräldrar. Ge familjerna ett ökat självförtroende i sin matlagning. Samt öka barnens vilja och behov av att äta lagad mat tillsamman med sin familj. Praktisk hjälp kring matlagning har efterfrågats i tidigare föräldrakurser, nu vill vi erbjuda inspirerande matlagningskurser till föräldrar och barn i årskurs 2 samt föräldrar till ettåringar.

Beslut:  10 000 kr

11. Ungdomskulturfestival (Andra året)

Projektägare: Kulturen, Fritid/Ungdom, studieförbund och Götene pastorat.

Kontaktperson: Ann-Sofie Andersson
Telefon: 0511-38 60 50
E-post: ann-sofie.andersson@gotene.se

Samverkanspartner: Prisma, Götene pastorat, Fritid/Ungdom, studieförbunden Studiefrämjandet, Sensus och Vuxenskolan.

Syfte: På initiativ av en grupp ungdomar har vi gått samman för att tillsammans arrangera en ungdomskulturfestival i slutet på november, med målet att göra den årligt återkommande. Här är de unga artister och arrangörer. Musik, poesi, litteratur, film, konst, performance, teater, dans…så många konst- och kulturformer som möjligt ska ta plats under denna kväll då ungas kultur står i centrum. Festivalen blir en mötesplats för unga där de får ta del av varandras framträdanden. Festivalen kan bidra till att skapa en vi-känsla bland kommunens ungdomar.

Beslut: 10 000 kr

12. Brobyggarna (Andra året)

Projektägare: Fritid-Ungdom

Kontaktperson: Susanne Lövgren-Frost
Telefon. 0511-38 60 83
E-post: susanne.lovgren-frost@gotene.se

Samverkanspartner: Götene brädsportsförening, Svenska kyrkan och Fritid/Ungdom

Syfte: Skapa ett tryggt klimat runt skateparken, bygga relationer med ungdomar och uppmuntra till fördjupande träning inom alternatividrotter såsom skate och bmx. Under några eftermiddagar/ kvällar i veckan genomför vi träning i skate och BMX samt planera för ett större event med uppvisningar och musikunderhållning. Det ska även finnas skateboard, cykel och skydd att låna.

Beslut: 6 000 kr

13. Tillbaka på banan

Projektägare: Susanne Modh, Arbetsmarknadssenheten, Götene kommun

Kontaktperson: Susanne Modh
Telefon: 0511-386832
E-post: susanne.modh@gotene.se

Samverkanspartner: Studieförbundet Vuxenskolan

Syfte: Rehabilitera och styrka individer som står långt från arbetsmarknaden genom medicinsk yoga, där senare forskning visat på mycket goda resultat. God hälsa är det primära för återhämtning. Vi vill prova en ny metod för att stärka individen till snabbare återgång till arbete eller studier. 10 träffar vår och 10 träffar höst. Uppföljning och utvärdering efter varje period. Dokumentation och vidarebefordran till andra AME och inom SV, för att inte glömma individens egna utveckling. Stor socialekonomisk vinning.

Beslut: 20 000 kr

14. Barnens Kinnekulle

Projektägare: Ann-Charlotte Granander, Ljungsbackens förskola avdelning Björken

Kontaktperson: Ann-Charlotte Granander
Telefon: 0511-38 61 48
E-post: ann-charlotte.granander@gotene.se

Samverkanspartner: Lundsbrunns vandrarklubb

Syfte: Att få barn och föräldrar att vara ute mer i naturen. Vi vill att fler av våra barn och föräldrar ska upptäcka tjusningen med att vara ute i naturen. Vi vill upptäcka Kinnekulle med omnejd. Göra utflykter till olika platser på Kinnekulle. Dokumentera, använda barnens berättelser om de olika utflyktsmålen. Ska försöka få med besök i naturen under olika årstider. Arbetet ska resultera i en folder där olika utflyktsmål presenteras av barnen. Denna kan delas ut till föräldrar i Götene kommun.

Beslut: 10 000 kr

15. G-Huset tränar

Projektägare: Fredrik Jakobsson G-huset Götene kommun

Kontaktperson: Fredrik Jakobsson
Telefon: 0702-602337
E-post: fredrik.jakobsson@gotene.se

Samverkanspartner: Life club eller Västerbybadet

Syfte: Att få ungdomar att börja träna och hålla igång sin fysik. Vi går iväg gemensamt och tränar på ett gym. Träningspass med personlig tränare. Planerar att starta i februari och hålla på året ut med ca 2 -4 pass i månaden. Uppföljning december 2015. Vi hoppas att kunna väcka intresset för att röra på sig och att få ungdomarna själva att hålla igång med sin motion.

Beslut: 10 000 kr

16. Näring och rörelse – en rörelse framåt

Projektägare: Mikael Lundgren, Lundsbrunns Samhällsförening

Kontaktperson: Mikael Lundgren
Telefon: 073-8139137
E-post: mikael.lundgren@gotene.se  

Samverkanspartner: Studieförbundet Studiefrämjandet och Biosfärambassadörer inom Biosfärområdet

Syfte: Syftet med projektet är att under 2015 skapa gemenskapsforum för gemenskap, rörelse och hälsosam samvaro. Projektet syftar till gemenskap, rörelse och näring för alla åldrar. Projektet är en fortsättning från det Fågelholksprojekt som skedde främst under våren 2014. Genom samverkan kring mat, rörelse och naturlig vandring i hållbar miljö kommer vi stärka vårt samarbete med lokala förmågor som biosfärambassadörer, zoologer, kockar och friluftsfrämjande organisationer. Vi planerar att genomför olika tematiska helgaktiviteter under 2015.

Beslut: 10 000 kr

17. Rörelse för hälsan

Projektägare: Barbro Hallberg, Götene Äldrecenter

Kontaktperson: Barbro Hallberg
Telefon: 0511-38 62 36
E-post: barbro.hallberg@gotene.se

Samverkanspartner: Götene Äldrecenter, Studieförbundet Vuxenskolan, Götene Gymnastik och motionsförening

Syfte: Väcka intresset för och värdet av rörelse för hälsan bland seniorer. Kontinuerliga träffar med både sittande och stående gymnastik, anpassade efter rörelseförmåga. Rörelselekar och prova-på aktiviteter efter önskemål. I nuläget planerar vi för tre grupper i olika rörelsenivåer under vår och höst termin. Nya aktiviteter med nya samverkansparter. Uppföljning via utvärderingsformulär.

Beslut: 15 000 kr

18. Livskvalitet för alla

Projektägare: Veronica Pettersson, Götene företagskooperativ

Kontaktperson: Veronica Pettersson
Telefon: 0709 39 49 35
E-post: veronica.pettersson@gfkoop.se

Samverkanspartner: Studieförbundet vuxenskolan i Götene, Ekebohuset kooperativ i Vara.

Syfte: att höja deltagarnas livskvalitet och stärka deras självkänsla genom att titta på hela livssituationen. Projektet innebär helt nya aktiviteter för deltagarna. Vi kommer att använda oss av externa aktörer i en del föreläsningar, deltagarna får ny kunskap om hur de kan förändra sin livssituation. Detta är en utveckling av vår verksamhet som handlar om att få våra deltagare närmre den öppna arbetsmarknaden. Vi kommer att göra studiebesök, olika föredrag om mat, ekologi, träning, rökslut, droger och alkohol, hushållsekonomi, självkänsla och självförtroende med mera. Projektet ska starta i februari med ett föreläsningstillfälle per vecka och fortlöpa under året.

Beslut: 20 000 kr

19. Musik och matkvällar

Projektägare: Erik Bryskhe, Korskyrkan

Kontaktperson: Erik Bryskhe
Telefon: 0702 64 94 12
E-post: erik@korskyrkangotene.se

Samverkanspartner: Dagcentralen Druvan, Kontaktperson: Inga Berg

Syfte: Genom eget deltagande i musicerande och matlagning öppna sinnena för nya intryck och upplevelser bland besökarna på Dagcentralen Druvan. Tre gånger per termin inbjuds de som deltar i Druvans verksamhet till musik, sång och matlagningskvällar. Ingen förkunskap krävs då vi genom färgkoder på t.ex. gitarrhalsen lätt hittar rätt ton. Maracas, ägg, el-bas är andra instrument som används. Tillsammans planerar vi och genomför vi matlagningen, samt äter det vi lagat.

Beslut:   10 000 kr

Vill du veta mer?

Kontakta Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare
Telefon 0511-38 63 66
E-post: tove.wold-bremer@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!