Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ordinarie feriepraktik inställd - arbete med att hitta nya ferieprektikplatser pågår

Götene kommun har ställt in all ordinarie feriepraktik på grund av coronapandemin. Beslutet grundar sig på uppdaterade restriktioner från Arbetsmiljöverket. Kommunen försöker nu hitta nya feriepraktikplatser inom verksamheter där feriepraktikanten inte är nära andra människor.

Kommunen ställer in all ordinarie feriepraktik

Kommunen följer utvecklingen av coronapandemin samt Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioners restriktioner. Minderåriga ska inte arbeta i yrken där de kan utsättas för smitta i riskklass 3, där covid-19 ingår, och ska därmed inte arbeta i människonära yrken. Götene kommun har därför nu ställt in all ordinarie feriepraktik. Alla ungdomar som sökt feriepraktik för 2020 har blivit informerade om detta.

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets information om smittrisker kopplade till corona ur ett arbetsmiljöperspektiv (öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete pågår med att hitta nya anpassade feriepraktikplatser

Nu ställer kommunen om och försöker hitta nya anpassade feriepraktikplatser inom andra verksamheter där feriepraktikanten inte är nära andra människor. Ny lottning av feriepraktikplatser kommer göras bland de som tidigare sökt. Målet är att så många som möjligt av dessa ska bli erbjudna annan feriepraktikplats.

Kommunen kommer informera löpande om det fortsatta arbetet och informationen läggs ut på kommunens hemsida.

För mer information kontakta

Jasmin Julardzija, enhetschef arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0511-38 68 31
E-post: jasmin.julardzija@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!