Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 12 juni 2015 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad: 12 juni 2015 08.17

Kommunledningen besökte Grävtjänst

Publicerad: 12 juni 2015 klockan 08.17

Klicka på bilden för att förstora.

Framför en grävmaskin med 18 meters räckvidd står Åsa Karlsson, Jerker Andersson-Liljestrand, Åke Fransson, Anders Månsson, Magnus Hulth, Susanne Andersson och Mikael Bertilsson. Klicka på bilden för att förstora.

Grävtjänst i Götene firar i år femtioårsjubileum. Det var Bertil Karlsson och äldste sonen Roland som startade företaget. Nu är det Rolands söner Tommy, Fredrik och Mikael Bertilsson som äger företaget.

I starten var idén att hjälpa jordbrukare och byggfirmor med olika grävmaskinsarbeten. När det var kris på den svenska marknaden på nittiotalet hade Grävtjänst omfattande jobb i Tyskland i några år och därefter i Estland. Efter att den svenska marknaden återhämtat sig har målet varit att jobba lokalt inom Skaraborg.

Idag har verksamheten 31 anställda och utökar i höst med en arbetsledare. Omsättningen beräknas i år bli 45 miljoner kronor. Grävtjänst utför alla slags markarbeten. Det kan vara hus- och industrigrunder, vägar, dammar, vattenledningar, avlopp, kabelarbeten, sopning, grustransporter, husrivning, markplanering, dikning med mera. Företaget har ett stort antal specialmaskiner och utrustning för att klara av kundernas behov. Kunder är främst kommuner, byggföretag och industrier men även privatpersoner. Mikael berättar att det är stort slitage på skopor och att de bästa skoporna, av Rolls Royce-kvalitet, finns hos Götene Construction.

Grävtjänst har ständigt praktikanter för att trygga återväxten av duktiga maskinförare. En nyutexaminerad kille började i år direkt efter studenten. Det tar därefter två till tre år av dagligt praktiskt arbete för att bli fullfjädrad maskinförare. För att få behålla sina skickliga medarbetare satsar man mycket på personalvård, som resor, sammankomster och bra löneutveckling, vilket resulterat i en låg personalomsättning. 

Nedgrävning av en tolv mil lång ledning på Kållandsö har sysselsatt tio man från Grävtjänst i tre år. Det är Sveriges största enskilda avloppssystem, som även omfattar vatten och bredband. Nästa stora grävarbete är sju mil ledning i Söne.

2006 fick Grävtjänst ett tjugoårigt tillstånd för en bergtäkt i närheten av återvinningscentralen i Götene. Swerock är arrendator av bergtäkten. Förra året tog man ut den maximalt tillåtna mängden, 150 tusen ton grus.

I företagets framtidsplaner ingår maskininvesteringar på fyra miljoner per år och en eventuell utbyggnad av kontorslokalerna. Målet är att ha en lönsamhet som medger tillräckliga nyinvesteringar för att kunna möta krav inte minst inom miljöområdet.

Kommunledningen blickar ut över den bergtäkt där Grävtjänst fram till 2026 har tillstånd att bryta 2,5 miljoner ton grus. Klicka på bilden för att förstora.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!