Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunledningen besökte Götblads företag i Hällekis

Publicerad: klockan

Roland Götblad förevisar processen för reningen av slagg för Ann-Marie Widegren, Jerker Andersson-Liljestrand och Anders Månsson från kommunledningen. Klicka på bilden för att förstora.

Roland Götblad förevisar processen för reningen av slagg för Ann-Marie Widegren, Jerker Andersson-Liljestrand och Anders Månsson från kommunledningen. Klicka på bilden för att förstora.

Roland Götblad etablerade sig i Hällekis 1980 efter Cementas nedläggning. Hans företag använder sedan dess Cementas före detta kontor. En speciell byggnad med intressant historia.

Roland har fyllt 80 år och är mycket aktiv både i sina företag och på fritiden. Han berättar att han ensam om att ha landat på alla Sveriges 173 flygplatser. Förra sommaren gjorde han en lång flygturné och besökte de 49 flygplatser där han inte tidigare landat. En landningsbana var i så dåligt skick att i lokaltidningen uppmärksammade det som en sensation att det gick att ta sig ner.

Kinne Maskinteknik

Paroc i Hällekis har tillsam­mans med Götblads företag Kinne Maskinteknik utvecklat en miljövänlig metod för att ta tillvara slagg från Parocs stenullproduktion. Slaggprodukten deponerades tidigare på en tipp. Sedan några år krossas och renas slaggen från järn och kan därefter åter­användas i Parocs produktionsprocess. Järninnehållet separeras från slaggen med hjälp av magneter. Hittills har metoden medfört att sextio tusen ton slagg har kunnat återanvändas av Paroc.

Järn har exporterats från hamnen i Hällekis till Mo i Rana i Norge.

Cobra Förlag

Roland Götblad kom in i tidningsbranschen redan 1966. Idag består verksamheten av de tre tidningarna Direktkontakt Entreprenad, Direktkontakt Skog och Verkstadskontakt. 14 personer är idag sysselsatta i de båda företagen.

Roland har varit företagare i 60 år i ett tjugotal olika branscher. Förra året sammanställde han boken ”En småföretagares vardag”. Boken är utgiven på det egna förlaget Cobra Förlag.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!