Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunen sam­ordnar sjukvårds­material och egen­tester till privata vård­aktörer

Är du en privat vårdaktör och saknar sjukvårdsmaterial eller vill börja med egentester för din personal? Kontakta oss då vi samordnar detta.

Sjukvårdsmaterial

Är du en privat vårdaktör och saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19, till exempel handskar, munskydd och handsprit?

Meddela oss så vi kan ta med era behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Egentest för personal

Du kan även som privat vårdaktör få möjlighet till egentester för dina medarbetare vid återgång i arbete vid lindriga symtom. Innan start av egentest behöver du först upprätta en lokal rutin.

Denna rutin ska utgå ifrån den länsgemensamma vägledningen samt kommunens anvisningar och godkännas av kommunens kontaktperson, Angela Olausson före start.

Du som privat utförare ansvarar för facklig samverkan i egen verksamhet.

Kontakt

Angela Olausson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0511-38 63 65
E-post: angela.olausson@gotene.se,

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!